Skogås centrum – förbättrad lastning och lossning

Vid fastigheten Balken 1 i Skogås centrum planerar vi för att det ska fungera bättre att leverera varor.

Vad händer nu?

  • För närvarande finns det inte någon bestämd tidsplan för detaljplanen på grund av förändrade förutsättningar för det markavtal som behövs för att kunna gå vidare i arbetet. När ett avtal finns på plats kommer vi ta fram en ny tidsplan och fortsätta arbetet med att ta fram samrådshandlingar.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan i anknytning till fastigheten Balken 1, för att verksamhet på fastigheten ska kunna lasta och lossa leveranser inom kvartersmark istället för på allmän platsmark. Detaljplanen innebär också att gångbanan längs med Skogås Torgväg planläggs som allmän platsmark, så att vi säkerställer att den är tillgänglig för allmänheten.

Uppdaterad 22 november 2017

Var informationen till din hjälp?