Västra Länna – avstyckning av tomt


Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

Detaljplanen är på samråd från den 29 januari till och med 14 februari 2018. Det innebär att du kan tycka till om planen. Du hittar planhandlingarna längre ner på den här sidan.

Tyck till senast den 14 februari

Tyck till genom att lämna dina synpunkter skriftligen så att de registreras i planprocessen, antingen via e-post till plan@huddinge.se eller via brev till 

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ditt brev måste vara hos Huddinge kommun senast den 14 februari.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för att pröva möjligheten för en avstyckning av fastigheten Länna 4:43. Avstyckningen skulle göra det möjligt att ha två enfamiljshus istället för ett.

När gör vi det?

Samråd 29 januari -14 februari 2018
Granskning Kvartal 1-2 2018
Antagande Kvartal 2 2018
Laga kraft Kvartal 2 2018

Uppdaterad 26 januari 2018

Var informationen till din hjälp?