Västra Länna – avstyckning av tomt


Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på samråd den 29 januari - 14 februari 2018. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för att pröva möjligheten för en avstyckning av fastigheten Länna 4:43. Avstyckningen skulle göra det möjligt att ha två enfamiljshus istället för ett.

När gör vi det?

Samråd 29 januari -14 februari 2018
Granskning Kvartal 1-2 2018
Antagande Kvartal 2 2018
Laga kraft Kvartal 2 2018

Uppdaterad 20 februari 2018

Var informationen till din hjälp?