Västra Länna – avstyckning av tomt


Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på granskning från den 23 mars till och med den 9 april. Nu går vi igenom inkomna synpunkter. 

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för att pröva möjligheten för en avstyckning av fastigheten Länna 4:43. Avstyckningen skulle göra det möjligt att ha två enfamiljshus istället för ett.

När gör vi det?

Samråd 29 januari -14 februari 2018
Granskning 23 mars till 9 april 2018
Antagande Kvartal 2 2018
Laga kraft Kvartal 2 2018

Uppdaterad 10 april 2018

Var informationen till din hjälp?