Västra Länna – utbyggnad av gata och va

Karta över området.

Vad gör vi?

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, parker, va samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Västra Länna 1 (Djupdalsvägen, Björnvägen, Mellanmossevägen med flera).

Ytan mellan Gamla Nynäsvägen/Vallmyravägen/Centrumvägen är avsedd för entreprenörernas byggbodar och upplag för material under byggtiden. Ytan är brun i kartbilden ovan. 

Vi bygger tre mindre och en stor dagvattendamm i området. Den stora dammen vid Gamla Nynäsvägen kommer att förses med stängsel av säkerhetsskäl. Dammarna kommer att vara klara i november 2017.

Detaljerad kartbild

Presentation från informationsmötet den 21 februari 2017

När gör vi det?

Hösten 2014–våren 2018. 

Informationsbrev om tidplan (juli 2017)

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?