Häradsvägen/Utsäljeleden – äldreboende och förskola

I kvarteret Bildhuggaren i Snättringe ska ett ett äldreboende och en förskola byggas. Ta del av en beskrivning av projektet, planhandlingar och information om den kommande byggnationen.

Vad händer nu? 

  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2016.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 oktober 2017, den var tidigare överklagad.

  • Kommunen har ansökt om fastighetsbildning hos lantmäteriet och Huddinge Samhällsfastigheter AB förbereder ansökan om bygglov.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen för kvarteret Bildhuggaren i Snättringe ger möjlighet att bygga ett nytt äldreboende med 90 lägenheter i vårdboendeform. Byggnaden kommer också inrymma en förskola med sex avdelningar. En trädgård hör till äldreboendet.


Perspektivbild: Origo Arkitekter.

Den nya byggnaden kan byggas i mellan tre och fem våningar. Detaljplanen tillåter även studentbostäder och handel i entréplan.

Kommunen kommer att bygga om del av Furuvägen samt anlägga en ny gång- och cykelväg längs med del av Utsäljeleden.


Situationsplan: Origo Arkitekter. Klicka för att se den i större format.

När gör vi det?

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

30 sep – 29 nov 2013

Samråd

22 okt – 30 nov 2015

Granskning

3 maj - 7 juni 2016

Antagande

Fjärde kvartalet 2016

Laga kraft

Oktober 2017

Markarbeten påbörjas

Sommaren 2018

Utbyggnad av gångbanor

Första till och med andra kvartalet 2019

Inflyttning

Tredje kvartalet 2019

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?