Högmora 2 – utbyggnad av gator samt vatten och avlopp

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, el- och teleledningar samt vatten och avlopp i Högmora.

 

Vad händer nu?

  • Gatorna och vatten- och avloppsledningarna i området är klara.
  • Det som återstår är finplaneringsarbeten av gatorna, vilket innebär att lägga det översta lagret av asfalt, den så kallade toppbeläggningen, att göra trafiksäkerhetsåtgärder, så som farthinder och chikan, samt att bygga stödremsor. Det arbetet planeras till hösten 2019 och våren 2020. Huddinge kommun har valt att finplaneringsarbetena görs i ett senare skede för att undvika slitage på de nybyggda gatorna då flera olika företag bygger hus i området.
  • Du kan nu ansluta din fastighet till vatten- och avloppsledningsnätet. Vänligen vänd dig till anslutningsenheten på Stockholm Vatten och Avfall för servisanmälan.
  • Stockholm Vatten och Avfall kompletterar med arbeten för vatten- och avloppsledningar till de fastigheter i Högmora etapp 2 som har tillkommit sent i projektet.
  • Har du frågor som rör adresser i området? Mejla adresser@huddinge.se.

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, juni 2019

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, mars 2019

Vad gör vi?

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2. Det  berör Högmoravägen, Telefongränd, Södervägen, Solgränd, Svartadalsvägen, Kristinelundsvägen, Skogskärsvägen, Fyrgränd och Myrängsvägen.

Avgifter

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Byggnationen av gatorna i området bekostas genom en så kallad gatukostnadsersättning. Det innebär att kostnaderna för gatorna tas ut av de fastigheter som finns i anslutning till gatan, det så kallade fördelningsområdet. När gatorna är färdiga skickar kommunen en faktura till berörda fastigheter.

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Anslutningsavgift

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall. Kostnaden betalar du när vatten- och avloppsledningarna är slutbesiktade och du kan ansluta din fastighet till VA-nätet. Kontakta Stockholm Vatten och Avfall för mer information om anslutning: anslutning@svoa.se.

Tidsplan

Våren 2016–våren 2019.

Relaterat

Uppdaterad 24 juni 2019

Var informationen till din hjälp?