Kvarnbergsplan/Ica-butiken – bostäder och handel

Planeringen för fastigheten Runan 1 syftar till att stärka området kring Kvarnbergsplan genom bygga fler bostäder och skapa möjligheter för större butiksytor.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Runan 1 beräknas starta under 2019. Första steget är att ta fram underlag för ett politiskt beslut om planuppdrag. När ett beslut är taget kan arbetet med detaljplanen starta. 

Vad gör vi?

Vi förbereder för att ta fram en ny detaljplan för Runan 1. Syftet är att se över möjligheten för nya bostäder och större butiksytor.

Runan 1 ligger vid Kvarnbergsplan i centrala Huddinge, omkring 1 kilometer från Huddinge station. På fastigheten ligger idag två större flerbostadshus och en Ica-butik. I det ena bostadshusets bottenvåning finns butiker och restauranger.  

Fastigheten Runan 1 var med planprogrammet för Östra Kvarnbergsplan som var ute på programsamråd sommaren 2012. I det fortsatta planeringsarbetet tar vi med de delar som vi funnit användbara från programmet.

Varför gör vi det?

Projektet innebär att vi kan bygga fler bostäder i ett bra läge nära kollektivtrafiken och göra det möjligt för befintliga verksamheter och service att utvecklas. På så sätt bidrar projektet till att uppfylla målen i kommunens översiktsplan.

Handlingar

Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?