Kvarnbergsplan/Ica-butiken – bostäder och handel

Planeringen för Runan 1 syftar till att stärka området kring Kvarnbergsplan och ta tillvara befintliga kvaliteter. Ta del av en beskrivning av projektet och planhandlingar.

Vad händer nu?

Just nu förbereder vi inför planuppdrag. Innan planuppdrag kan ges måste förskolesituationen i området ses över.

Vad gör vi?

Fastigheten Runan 1 var med i det planprogram för Östra Kvarnbergsplan som var ute på programsamråd sommaren 2012. Just nu förbereder vi för att begära planuppdrag från kommunstyrelsen och tar då med de delar som vi funnit användbara från programmet. Innan planuppdrag kan ges måste förskolesituationen i området ses över.

Handlingar

Uppdaterad 25 januari 2018

Var informationen till din hjälp?