Sjövägen/Björkängshallen - ny förskola

Turako AB ska bygga en ny förskola för 130 barn på fastigheten Rubinen 6, mittemot Björkängshallen. Förskolan kommer att drivas av Pysslingen Förskolor och skolor AB.

Skiss på den nya förskolan. Illustration: Turako

Vad händer nu?

Natur- och byggnadsnämnden godkände Turakos bygglovsansökan den 21 augusti 2017. Det innebär att byggnationen kan starta när ett tekniskt samråd har genomförts och Turako fått startbesked. Förskolan beräknas kunna starta sin verksamhet under våren 2018.  

Vad gör vi?

Kommunen har direktanvisat en fastighet mittemot Björkängshallen till Turako för att bygga en privatägd förskola. Fastigheten har upplåtits med tomträtt. Detaljplanen som antogs 2011 tillåter en förskola med två våningar på fastigheten. Den planerade förskolan uppfyller kraven för passivhus, det vill säga är energisnål.

Tidigare skulle Huge bygga en kommunal förskola men projektet fick läggas ner av kostnadsskäl.

Den här förskolan kommer att ersätta Solängens förskola som också ligger på Sjövägen, men den nya förskolan har fler platser.

Detaljplan

Fastigheterna Rubinen 6, Rubinen 7 samt del av Stuvsta gård 1:54 slås ihop till en fastighet med namnet Rubinen 6.

Antagna planhandlingar för Rubinen 6

Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?