Stuvsta centrum/Byalagsvägen – bostäder, trygghetsboende och parkering

På tomten Mjölner 4 med flera byggs bostäder, ett trygghetsboende samt infartsparkering i parkeringsanläggning.

 

Vad händer nu?

  • Under utbyggnadstiden kommer trafiken i området att öka och störningar att förekomma.
  • Stambanevägen förbi byggnationen stängs av till ett körfält och gångbana i slutet av juni 2019 fram till 2021. Växeltrafik gäller.
  • Infartsparkeringen vid Byalagsvägen är stängd och kommer  att vara det under byggtiden, läs mer nedan under rubriken parkering. Det finns cirka 40 tillfälliga platser för infartsparkering söder om rondellen på Stambanevägen.
  • Stockholm vatten och avfall och Södertörns fjärrvärme gör ledningsarbeten på platsen.

Vad gör vi?

Seniorgården bygger bostäder, trygghetsboende och infartsparkering. Planområdet ligger centralt i Stuvsta med närhet till service och kollektivtrafik. Totalt sett planeras 104 lägenheter i en byggnad med 3-7 våningar.  Av 104 lägenheter blir ungefär hälften för seniorer och hälften för andra hushåll.

Läs mer om seniorlägenheterna på Seniorgårdens webbplats

Läs mer om de övriga bostadsrätterna på Borätts webbplats

Skiss över innergården. Illustration: Carbonwhite AB.

Byggnationen tar hänsyn till omgivande bebyggelse, infrastruktur och bullerkällor, skapar god tillgänglighet kring kvarteret och har en kvartersstruktur som möjliggör ljusinsläpp söderifrån till innergården. Här skapas stadskänsla genom en variation i höjd, form och fasad och entréer riktade utåt medför att passerande upplever en aktiv miljö i gatuplanet.

Skiss som visar hur fasaden kan se ut från Stambanevägen. Illustration: Carbonwhite AB.

Parkering

I botten av huset planeras parkeringsgarage i två plan med platser för boendeparkering samt infartsparkering. Totalt sett planeras det för 56 platser för boendeparkering, cirka 18 av dem utanför byggnaden. Infartsparkeringen planeras ha 161 platser och antalet platser för infartsparkering totalt sett i Stuvsta centrum vara motsvarande idag.

Infartsparkering stängd under byggtiden

Infartsparkeringen vid Byalagsvägen är stängd under byggtiden. Huddinge kommun har anordnat cirka 40 tillfälliga platser längs Stambanevägen söder om rondellen. När bygget är färdigt år 2020 öppnar den nya infartsparkeringen under bostadshuset.

Läs vanliga frågor och svar om infartsparkeringen och om de tillfälliga platserna på Stambanevägen 

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Stambanevägen kommer i samband med bostadsprojektet att byggas om och kompletteras med gång- och cykelbana. Utöver detta kommer upprustning ske av Byalagsvägen samt gång och cykelvägarna närmast det nya bostadskvarteret. Pdf:en nedan visar framtida gång- och cykelnätet.

Gång- och cykelvägar kring Mjölner 4 med flera

Tidplan

Beslut om program, godkännande i kommunstyrelsen 27 maj 2013
Beslut om plansamråd 23 oktober 2014
Plansamråd 3 november - 8 december 2014
Utställning (granskning) 31 augusti - 28 september 2015
Antagade i kommunfullmäktige 12 september 2016
Överklagad 5 oktober 2016 samt 6 mars 2017
Laga kraft 4 maj 2017
Förberedande arbeten Start i maj 2017
Byggstart Hösten 2017
Första inflytt 2021

Uppdaterad 19 juni 2019

Var informationen till din hjälp?