Kungsklippeskolan – utbyggnad

Vi utreder om det är möjligt att skapa nya lokaler för Kungsklippeskolan och Kungsfågelns förskola, på fastigheterna Kungsklippan 2 och 3. Utbyggnaden ska bidra till att fler barn och unga får tillgång till moderna lokaler med hög kvalitet.

Vad händer nu?

  • Just nu arbetar vi med utredningar och förslag till planhandlingar. I dagsläget finns ingen tidsplan för projektet.  

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Kungsklippan 2 och 3. Syftet med detaljplanen är att pröva om det är möjligt att göra en större om- och tillbyggnad av Kungsklippeskolans lokaler för förskole- och skolverksamhet. 

Detaljplanen ska skapa fler platser och en bättre inomhusmiljö för förskolebarn, elever och personal. Det handlar bland annat om bättre luft-, ljus- och ljudmiljö samt ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Skolan kommer också att få ett eget tillagningskök och en ny matsal. Även utomhusmiljön ska förbättras och trafiksäkerheten ses över. 

Varför gör vi det?

Huddinge växer och det behövs fler grundskoleplatser i Stuvsta. Enligt Huddinge kommuns översiktsplan ska barn och ungdomars närmiljö vara säker, trygg och hälsosam.  

Uppdaterad 21 november 2019

Var informationen till din hjälp?