Kungsklippeskolan – utbyggnad

Just nu utreder vi om det är möjligt att skapa nya lokaler för Kungsklippeskolan och Kungsfågelns förskola, på fastigheterna Kungsklippan 2 och 3. Utbyggnaden ska bidra till att fler barn och unga får tillgång till moderna lokaler med hög kvalitet.

Vad händer nu?

  • Just nu arbetar vi med utredningar och förslag till planhandlingar.
  • Om allt går enligt tidplanen beräknas utbyggnaden vara klar för inflyttning år 2023. 

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Kungsklippan 2 och 3. Syftet med detaljplanen är att pröva om det är möjligt att göra en större om- och tillbyggnad av Kungsklippeskolans lokaler för förskole- och skolverksamhet. 

Den detaljplan som håller på att tas fram syftar både till att skapa fler platser och att förskolebarn, elever och personal ska få en bättre inomhusmiljö. Det handlar bland annat om bättre luft-, ljus- och ljudmiljö samt ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Skolan kommer också att få ett eget tillagningskök och en ny matsal. Även utomhusmiljön ska förbättras och trafiksäkerheten ses över. 

Varför gör vi det?

Huddinge växer och det behövs fler grundskoleplatser i Stuvsta. Enligt Huddinge kommuns översiktsplan ska barn och ungdomars närmiljö vara säker, trygg och hälsosam.  

Handlingar

Uppdaterad 11 april 2019

Var informationen till din hjälp?