Trångsunds centrum – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Sändaren 2 med flera. Intill Trångsunds pendeltågstation planerar vi för ett nytt bostadskvarter med cirka 100 lägenheter.

Bild på trähus med stora fönster och glaspartier.
Visionsbild för bostäder på fastigheten Sändaren 2 mfl i Trångsund.
Fotograf - Semrén & Månsson

Vad händer nu?

  • Detaljplanen är ute på samråd mellan den 14 januari och 14 februari. Då kan du tycka till om förslaget. Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 14 februari 2020. Skicka dem via e-post till plan@huddinge.se.
  • Den 23 januari kan du träffa oss som arbetar med detaljplanen på öppet hus. Klockan 17:00-19:00 i Trångsundsskolans lokaler, Löparvägen 4, Trångsund.
  • Den 6 mars 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att vi ska ta fram en ny detaljplan.

Vad gör vi?

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Sändaren 2 med flera är att skapa tätare bebyggelse i Trångsunds centrum i direkt anslutning till kollektivtrafik och service. Cykelvägen utmed Magelungsvägen ska finnas kvar, men eventuellt dras om. Målsättningen på lång sikt är att göra om Magelungsvägen till en stadsgata.


Varför gör vi det?

Detaljplanen är en del av översiktsplanens, ÖP 2030, målsättning att skapa tätare bebyggelse i Trångsunds centrum. Projektet finns med i kommunstyrelsens plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018–2020.

Projektet initierades av HSB Bostad som äger fastigheterna Sändaren 2 och Hammartorp 2:17 inom planområdet.

Tyck till

Du kan ta del av handlingarna under samrådet den 14 januari–14 februari på Huddinge servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Du kan lämna synpunkter på planförslaget senast den 14 februari  genom att mejla plan@huddinge.se eller via vanlig post till:

Huddinge kommun, Plansektionen, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2018/1711 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter.

Tidsplan

Planuppdrag Kvartal 1, 2019
Samråd 14 januari–14 februari, 2020
Granskning Kvartal 2–3, 2020
Antagande  Kvartal 4, 2020

Handlingar

Uppdaterad 16 januari 2020

Var informationen till din hjälp?