Spendrups – ny marin stadsdel i Vårby

I området kring Spendrups bryggerilokaler i Vårby/Masmo planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park.


Den blå markeringen visar programområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi med att ta fram förslag till planprogram och genomföra olika utredningar.

Vad gör vi?

Vi vill utveckla området till att bli en ny stadsdel i Huddinge. Programområdet ligger i Vårby och är en viktig entré till Huddinge kommun och södra Stockholm. Förslaget är att området bebyggs 2000 bostäder och offentlig och kommersiell service.

Här ska även parker få plats och ett attraktivt stråk skapas vid stranden. Tillgången till vatten, strand och brygga är viktiga kvalitéer för området. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Detaljplaner

När programmet har tagits fram och godkänts kommer det fortsatta arbetet att ske i olika etapper, eftersom området delas upp i olika detaljplaner.

Varför gör vi det?

Spendrups AB bedriver inte längre bryggeriverksamhet i Vårby. 2016 presenterade de ett bostadsprojekt kallat ”Vårby Bryggor” för sitt område och för en del av kommunens intilliggande fastighet. Våren 2017 sålde Spendrups AB sina fastigheter på västra sidan av Vårby Allé till Magnolia bostad AB. Kommunen samarbetar nu med både Spendrups och Magnolia med kring programmet.

När gör vi det

Aktivitet Tidplan
Programuppdrag Kvartal 4 2017
Program och utredningsarbete Kvartal 4 2017 - kvartal 3 2018
Programsamråd Kvartal 4 2018
Godkännande av program Kvartal 2 2019

Uppdaterad 25 januari 2018

Var informationen till din hjälp?