Utbyggnad av Vårby strandpark

Strandparken utvecklas till att bli en spännande och variationsrik park med ett pedagogiskt inslag där Vårbys historia synliggörs.

Lummig parkmiljö med bänkar samt vatten i bakgrunden.
Lummig parkmiljö innan utbyggnad.
Fotograf - Camilla Fransson

Vad gör vi? 

Huddinge kommun rustar Vårby strandpark till en mångfunktionell park för alla åldrar. Parken får ett historiskt tema med fokus på fyra olika tidsepoker som satt tydliga spår i Vårby: forntiden, vikingatiden, 1700-talet och 1970-talet. Tidsepokerna har valts ut i samarbete med hembygdsföreningen och länsmuséet. 

Vårby strandpark är en del av den gamla gårdsmiljön kring det tidigare säteriet Vårby gård som har anor från 1600-talet. Området innehåller också ett koloniområde och flera fornlämningar. Bland annat ligger parken nära den plats där Vårbyskatten hittades.

Strandområdet sträcker sig från Vårbybadet, förbi det gamla båtmanstorpet Myrstugan och ångbåtsbryggan, vidare upp mot skogsområdet vid de gamla villorna. Parken finns med i Huddinge kommuns parkprogram där det anges att parken är en viktig tillgång i området och att dess kulturhistoriska prägel bör förstärkas.

I parken skapas flera olika platser för människor i olika åldrar, till exempel en lekplats med historiskt tema, platser för bollspel, promenad- och joggingstråk, platser för träning, bad och picknick samt ordnade grillplatser.

Under första kvartalet 2017 gick det att tycka till om ett förslag.

När gör vi det?

2017–2018.

Uppdaterad 4 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?