Vårby udde – ny marin stadsdel

I området kring Spendrups bryggerilokaler i Vårby/Masmo planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park.


Vad händer nu?
  • Vi går igenom de synpunkter som kommit in på samrådet för planprogrammet. Sedan gör vi justeringar och skickar till politikerna för beslut om godkännande och planuppdrag.

  • Programmet var på samråd den 15 november 2018 till 7 januari 2019. Den 22 november 2018 hade vi öppet hus. Då fanns möjlighet att träffa representanter från kommunen för att ställa frågor och lämna synpunkter.

  • Den 21 september 2018 invigdes projektet av kommunstyrelsens ordförande och Magnolia Bostads vd.

  • Beslut om programuppdrag för den nya stadsdelen tog kommunstyrelsen den 25 oktober 2017.

Illustration på Cigarrtorget i Vårby udde
 Illustration för det planerade torget i Vårby udde.

Vad gör vi?

Vi utvecklar området i Vårby till en ny marin stadsdel i Huddinge. Området är en viktig entré till Huddinge kommun och södra Stockholm. Här planeras för cirka 2000 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell.

Parker och en strandpromenad ska skapas. Närheten till vattnet, strand och bryggor är viktiga kvaliteter. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Mälaren i väster, E4/E20 i söder och öster och Vårby strandbad i norr. Den sammanlagda ytan för programområdet är cirka 20 hektar.

Illustrationsplan över Vårby udde
 
Förslagstruktur för programområdet. Skiss: Huddinge kommun, Arkitema Architects och Magnolia Bostad.

Detaljplaner

När programmet är klart och godkänt kommer vi att fortsätta arbetet med detaljplaner.

Varför gör vi det?

Vårby är ett tillväxtområde med stor potential. Här gör vi en levande stadsdel möjlig i ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen. 

Bakgrund

Spendrups AB bedriver inte längre bryggeriverksamhet i Vårby. År 2016 presenterade de ett bostadsprojekt för sitt område och för en del av kommunens intilliggande fastighet. Våren 2017 förklarade sig Spendrups AB villig att sälja sina fastigheter på västra sidan av Vårby Allé till Magnolia Bostad AB när en detaljplan antas. Kommunen samarbetar nu med både Spendrups och Magnolia med kring programmet.

Tidsplan

Programuppdrag Kvartal 4, 2017
Program och utredningsarbete Kvartal 4, 2017–kvartal 3, 2018
Programsamråd 15 november 2018–7 januari 2019
Godkännande av program Kvartal 4, 2019–kvartal 1, 2020

 

Uppdaterad 12 december 2019

Var informationen till din hjälp?