Vårby udde – ny marin stadsdel

I området kring Spendrups bryggerilokaler i Vårby/Masmo planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park.

 


Vad händer nu?
  • Nu pågår programsamråd, där vi samlar in allmänhetens synpunkter om planerna för Vårby udde. Välkommen att tycka till!

  • Den 22 november 2018 klockan 17-19 är det öppet hus i Spendrups matsal, Vårby allé 39.
  • Den 21 september 2018 invigdes projektet av kommunstyrelsens ordförande och Magnolia Bostads vd.

  • Beslut om programuppdrag för den nya stadsdelen tog kommunstyrelsen den 25 oktober 2017.

Illustration på Cigarrtorget i Vårby udde
 Illustration för det planerade torget i Vårby udde.

Vad gör vi?

Vi utvecklar området i Vårby till en ny marin stadsdel i Huddinge. Området är en viktig entré till Huddinge kommun och södra Stockholm. Här planeras för cirka 2000 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell.

Parker och en strandpromenad ska skapas. Närheten till vattnet, strand och bryggor är viktiga kvaliteter. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Mälaren i väster, E4/E20 i söder och öster och Vårby strandbad i norr. Den sammanlagda ytan för programområdet är cirka 20 hektar.

Illustrationsplan över Vårby udde
 
Förslagstruktur för programområdet. Skiss: Huddinge kommun, Arkitema Architects och Magnolia Bostad.

Detaljplaner

När programmet är klart och godkänt kommer vi att fortsätta arbetet med detaljplaner.

Varför gör vi det?

Vårby är ett tillväxtområde med stor potential. Här gör vi en levande stadsdel möjlig i ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen. 

Bakgrund

Spendrups AB bedriver inte längre bryggeriverksamhet i Vårby. År 2016 presenterade de ett bostadsprojekt för sitt område och för en del av kommunens intilliggande fastighet. Våren 2017 förklarade sig Spendrups AB villig att sälja sina fastigheter på västra sidan av Vårby Allé till Magnolia Bostad AB när en detaljplan antas. Kommunen samarbetar nu med både Spendrups och Magnolia med kring programmet.

Tyck till

Planprogrammet ställs ut för programsamråd 15 november 2018 – 7 januari 2019 i Huddinge servicecenter, samt på den här webbsidan.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 7 januari, antingen som e-post till plan@huddinge.se eller via vanlig post:

Huddinge kommun

Samhällsbyggnadsavdelningen, plansektionen

141 85 Huddinge

Ange planärendets namn "Vårby udde" och i förekommande berörd fastighetsbeteckning. Vi ser gärna yttranden som e-post för att underlätta handläggningen.

När gör vi det

Aktivitet Tidplan
Programuppdrag Kvartal 4 2017
Program och utredningsarbete Kvartal 4 2017 - kvartal 3 2018
Programsamråd 15 nov. 2018 - 7 jan. 2019
Godkännande av program Kvartal 2-3 2019

 

Uppdaterad 6 september 2019

Var informationen till din hjälp?