Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg- och spårtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten.

Upplever du att du störs av buller så vänder du dig i första hand till den som orsakar bullret.

Trafikbuller

Om du störs av buller från trafiken utanför din bostad kan du kontakta Huddinge kommun eller Trafikverket, beroende på vilken väg det gäller. Det finns riktvärden som anger hur mycket buller som bostäder får utsättas för.

Uppdaterad 3 december 2021

Var informationen till din hjälp?