Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg- och spårtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten.

Tyck till om förslaget på åtgärdsprogram för buller

Gör vi rätt saker för att minska buller? Huddinge har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller för perioden 2025–2029. Nu vill vi veta vad du tycker om programmet. Svara gärna på frågorna i formuläret nedan. Du behöver inte svara på alla frågor.

Du kan lämna dina synpunkter till och med den 10 mars 2024.

Åtgärdsprogram för buller 2025–2029

Har du frågor? Kontakta trafik@huddinge.se

Åtgärdsprogram för buller för perioden 2025–2029

Alla kommuner med minst 100 000 invånare ska regelbundet kartlägga omgivningsbuller i kommunen och upprätta ett åtgärdsprogram enligt EU-direktiv och Förordningen om omgivningsbuller.

Huddinge kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller för perioden 2025–2029, som tar ett samlat grepp om arbetet med buller från olika trafikslag. Programmet föreslår mål och åtgärder som förbättrar ljudmiljön för fler kommuninvånare.

Innan åtgärdsprogrammet antas av kommunfullmäktige ska det ut på remiss till allmänheten, myndigheter, organisationer med flera. Remisstiden är 10 januari–10 mars 2024.

Idag finns ett åtgärdsprogram för perioden 2017–2024. Du hittar den i Huddinges författningssamling under rubriken Övriga styrdokument, Program.

Åtgärdsprogram för trafikbuller för perioden 2017–2024

Om du störs av buller

Upplever du att du störs av buller, vänder du dig i första hand till den som orsakar bullret.

Trafikbuller

Om du störs av buller från trafiken utanför din bostad kan du kontakta Huddinge kommun eller Trafikverket, beroende på vilken väg det gäller. Det finns riktvärden som anger hur mycket buller som bostäder får utsättas för.

Uppdaterad 9 januari 2024

Var informationen till din hjälp?