Buller

1. Sammanfattning

Om du störs av trafiken utanför din bostad kan du kontakta oss eller Trafikverket, beroende på vilken väg det gäller. Det finns riktvärden som anger hur mycket buller bostäder får utsättas för. På den här sidan hittar du information om vem som är ansvarig, vilka riktvärden som gäller, om vad vi gör för att förbättra ljudmiljön i kommunen och hur du går tillväga för att lämna önskemål om till exempel bullerplank.


2. Åtgärder mot buller i Huddinge

För att förbättra ljudmiljön och exempelvis minska antalet boende och skolelever som störs av trafikbuller gör vi utredningar och tar fram åtgärdsförslag. Vi arbetar enligt kommunens bulleråtgärdsprogram som gäller 2017-2024. Det finns också en bilaga med åtgärdsförslag som berättar om vilka åtgärder vi planerar att genomföra fram till 2024. I många fall gör vi åtgärderna i samband med att vi bygger ut eller bygger om i ett område.

Om du har frågor om åtgärdsprogrammet är du välkommen att kontakta trafik@huddinge.se.

Finns din fastighet i åtgärdsprogrammet?

Använd vår söktjänst för att se om det finns rekommenderade åtgärder för trafikbuller för din fastighet. 

Sök efter fastighet

Dokument för bulleråtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för trafikbuller 2017-2024 i Huddinge kommun

Åtgärdsförslag – bilaga till åtgärdsprogram

Remissredogörelse för åtgärdsprogram 


3. Klagomål och önskemål om åtgärder

I Huddinge ansvarar både kommunen och Trafikverket för trafikbuller. Det beror på vilken väg det gäller.

Kontakta Trafikverket

Trafikverket ansvarar för buller från järnvägstrafik samt en del större vägar i kommunen. Om det gäller buller från följande vägar ska du vända dig till Trafikverket:

  • E4/E20
  • Huddingevägen
  • Rv73 Nynäsvägen
  • Lissmavägen
  • Haningeleden

Trafikverket ansvarar också för buller från järnvägstrafik.

Du når Trafikverket via telefon eller via kontaktuppgifter på deras webbplats.

Telefon: 0771-921 921
Trafikverket.se

Kontakta Huddinge kommun

Huddinge kommun ansvarar för övriga allmänna vägar i kommunen. Om kommunen inte planerar att vidta någon åtgärd enligt ditt önskemål kan du anmäla bullret till miljötillsynsavdelningen, klicka på länken nedan.

Läs mer om hur du anmäler till miljötillsynsavdelningen

Felanmälan av till exempel skador på bullerplank gör du via webbformulär, klicka på länken nedan.

Formulär för felanmälan


4. Bullerkartläggning

Om du vill se vilka bullernivåer som finns i hela Huddinge hittar du dem i vår bullerkartläggning. Den består av kartbilder som visar hur kommunens olika områden påverkas av buller.

Bullerkartläggning


6. Vibrationer

Spår- och vägtrafik kan ge upphov till vibrationer som kan störa de som bor nära. Om du upplever att vibrationer från spår- eller vägtrafik kan skada din hälsa ska du i första hand höra av dig till den som är ansvarig för vägen eller järnvägen. För järnvägar och statliga vägar ansvarar Trafikverket, men för andra vägar kan ansvaret variera. Servicecenter kan hjälpa till att guida dig rätt. Du når dem på telefonnummer 08-535 300 00

Naturvårdsverkets skriver om hälso och miljöpåverkan i  Vibrationer från spår- och vägtrafik.

Om du inte får hjälp av den som ansvarar för vägen eller om några åtgärder inte planeras kan du göra en anmälan om brister i boendemiljön till miljötillsynsavdelningen.


Uppdaterad 22 februari 2019

Var informationen till din hjälp?