Buller

Om du störs av buller från trafiken utanför din bostad kan du kontakta Huddinge kommun eller Trafikverket, beroende på vilken väg det gäller. Det finns riktvärden som anger hur mycket buller som bostäder får utsättas för.

 

Uppdaterad 26 november 2020

Var informationen till din hjälp?