Gå och cykla

Vi vill att fler ska cykla i Huddinge. Målet är att andelen resor med cykel ska utgöra 15 procent av alla resor i Huddinge år 2030.

Hämtar kartdata...

Kartan visar cykelvägar, luftpumpar och cykelparkeringar runt om i Huddinge.

Gång- och cykelvägar

Kommunens cykelkarta finns i vår webbkarta och i en broschyr som du hittar här nedan.

Det finns cirka 16 mil cykelväg i Huddinge och i vår cykelplan beskriver vi våra planer på lika mycket till.

Huddingekartan med cykelvägar och sevärdheter

Webbkarta med cykelvägar

Cykelparkeringar

Här planerar vi nya gång- och cykelvägar 

De närmsta åren planerar vi för nya gång- och cykelvägar och åtgärder för att öka trafiksäkerheten på de här sträckorna: 

  • Alfred Nobels allé i Flemingsberg. Sträckan ska förbättras med bland annat passager för gående och cyklister.
  • Skärholmsvägen i Kungens kurva. Den här sträckan planeras tillsammans med Stockholms stad. Den gång- och cykelväg som finns idag ska breddas och göras säkrare genom förbättrade passager.
  • Mellan Ågesta och Skogås. Här planerar vi för en ny gång- och cykelväg längs Bonäsvägen och genom Ågesta till Linatorpsvägen
  • Nordostpassagen. Här planerar vi en ny gång- och cykelväg som knyter ihop Länna med Vega i Haninge kommun.

Karta med befintliga och planerade gång- och cykelvägar

Felanmälan

Upptäcker du exempelvis ett hål i körbanan eller att vägen inte plogats kan du felanmäla det.

Gör en felanmälan

Hinder på gång- och cykelvägar

De senaste åren har kommunen arbetat med att ta bort trafikfarliga hinder. Det beror på att de är en säkerhetsrisk för dig som cyklar i mörker och att de försämrar framkomligheten för personer med funktionshinder och för dig med cykelkärra. Vi är restriktiva med att sätta ut nya hinder, särskilt på huvudcykelstråken. Om nya hinder önskas måste vi se över platsen och vilka konsekvenser det kan få att placera ett hinder där.

Problemet med motorfordonstrafik på gång- och cykelbanor är i första hand en fråga för polisen eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Just nu kan vi endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 7 juni 2021

Var informationen till din hjälp?