Gång- och cykelvägar

Kommunens cykelkarta finns både i vår webbkarta och i en broschyr. Du kan också hämta en på ditt bibliotek eller hos servicecenter. Det finns cirka 16 mil cykelväg i Huddinge och i vår trafikstrategi beskriver vi våra planer på lika mycket till. 

Cykelkarta

Cykelvägar i webbkartan

Cykelvägvisning

Cykelparkeringar

Luftpumpar för dina däck

Hinder på gång- och cykelvägar

De senaste åren har kommunen arbetat med att ta bort trafikfarliga hinder. Det beror dels på att de är en säkerhetsrisk för dig som cyklar i mörker, dels försämrar framkomligheten för personer med funktionshinder och för dig med cykelkärra. Vi är restriktiva med att sätta ut nya hinder, särskilt på huvudcykelstråken. Om nya hinder önskas måste vi se över platsen och vilka konsekvenser det kan få att placera ett hinder där.

Problemet med motorfordonstrafik på gång- och cykelbanor är i första hand en polisiär fråga eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler.

Felanmälan

Upptäcker du exempelvis ett hål i körbanan eller att vägen inte plogats kan du felanmäla det.

Gör en felanmälan

Årlig gång- och cykelmätning

Varje år mäter kommunen gång- och cykeltrafiken manuellt, det sker vid tio geografiskt spridda punkter i september.

Mätningen som utfördes 2016 visar att antalet gående och cyklister fortsätter öka på de flesta platser jämfört med föregående år. Antalet cyklister har ökat med 88,3 procent och antalet gående med 10,4 procent i jämförelse med startåret 2007.

Vid årets mätning noterades att lastbilar använde cykelbana som parkeringsplats.

I år var cyklisternas hjälmanvändning i snitt 72 procent för vuxna och 71 procent för barn vid mättillfället. Det är en förbättring för vuxna sedan mätningen förra året och en minskning för barn. Startåret 2007 var motsvarande siffor 50 respektive 75 procent.

Det totala resultatet av gång- och cykelmätning och resultatet per mätpunkt.

Kontakta servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00.
Torsdag 11.30-18.30. 
Fredag 9.00-15.00.

Öppettider besök

Huddinge centrum: Sjödalstorget 13
Måndag–onsdag 9.00-17.00. 
Torsdag 11.30-18.30. 
Fredag 9.00-15.00.

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Måndag–onsdag 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Tisdag och onsdag 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.