Årlig gång- och cykelmätning

Varje år mäter vi gång- och cykeltrafiken manuellt, det sker vid tio geografiskt spridda punkter i september.

Resultat av årlig mätning 2007-2017

Antal cyklister och gående

Mätningen som utfördes 2017 visar att antalet cyklister har ökat på de flesta platser jämfört med föregående år. Antalet cyklister har ökat med 39 procent, från 1759 stycken år 2016 till 2435 stycken år 2017. Antalet gående är nästan på samma nivå för båda åren.

I jämförelse med startår 2007 har antalet cyklister ökat 87 procent och antalet gående 23 procent.

Användandet av hjälm

Cyklisternas hjälmanvändning under år 2017 har varit 65 procent för vuxna och 87 procent för barn. Detta är en minskning för vuxna sedan mätningen förra året och en förbättring för barn. I jämförelse med startår 2007 är det en stor förbättring. Då var  hjälmanvändningen 50 procent för vuxna och 75 procent för barn.

Uppdaterad 4 december 2017

Var informationen till din hjälp?