Cykelvägvisning

Cykelvägvisning finns på lokala och regionala cykelvägar och cykelstråk i kommunen. På skyltarna redovisas olika målpunkter med avstånd i kilometer. Avståndet till Stockholm avser avstånd till kommungränsen.

Under 2009 togs en vägvisningsplan fram för lokal skyltning. Skyltningen är inte statiskt utan kommer att kompletteras successivt med fler målpunkter. Läs mera om detta i vägvisningsplanen och dess kartbilagor.

Uppdaterad 4 december 2017

Var informationen till din hjälp?