Vägvisning för gående

Huddinge kommun arbetar med att ta fram nya skyltar som visar bästa vägen för gående. Skyltarna testas på en sträcka mellan Huddinge station och Kvarnbergsplan i centrala Huddinge.

Skyltar för gående som visar väg och avstånd till Huddinge centrum, Huddinge station och Sjödalsparken.

Den nya vägvisningen för gående ska göra det lättare att hitta till olika målpunkter som exempelvis bibliotek, parker och idrottshallar.

I gångplanen som Huddinge kommun antog 2018 anges att kommunens offentliga rum ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. Det ska finnas möjlighet att välja alternativa vägar till en målpunkt – avstånden till de olika målpunkter ofta är kortare än vad många tror. Det ska också vara lätt att orientera sig och att få överblick av gångnätet.

När projektet har utvärderats kommer en bedömning göras om fler områden i kommunen ska få vägvisning för gående.

Under oktober 2022 kunde du tycka till om de nya skyltarna för gående mellan Huddinge station och Kvarnbergsplan. Nu sammanställer vi alla inkomna synpunkter. Dock finns fortfarande möjlighet att skicka in sina synpunkter till servicecenter@huddinge.se.

Uppdaterad 10 november 2022

Var informationen till din hjälp?