Grön resplan för företag

Är det svårt att hitta parkeringsplats vid er arbetsplats? Vill ni minska behovet av att resa i tjänsten och samtidigt arbeta med miljöfrågor? Då är grön resplan något för er.

En sådan plan ger förslag på hur ni kan arbeta med åtgärder som exempelvis berör distansmöten, samåkning, att företaget startar en bilpool eller att det finns ett duschrum som underlättar cykling till jobbet. Vi hjälper gärna till att ta fram planen utan kostnad.

Räkna med att åtgärderna genererar vinster för ert företag, medarbetare och samhället:

  • Bättre ekonomi för ert företag.
  • Chansen är stor att kunderna uppfattar resplanen positivt.
  • Friskare och mindre sjukskriven personal.
  • Mindre parkeringsbehov frigör ytor som kan användas bättre.
  • Minskade bilköer och trafikstockningar ger bättre framkomlighet och bättre luft.

Resvaneundersökning

Ett vanligt första steg är att göra en resvaneundersökning bland dina medarbetare för att ta reda på hur de reser i dag. Det finns en enkät för resvaneundersökningen. Vi kan också hjälpa till med att ta fram åtgärdsförslag. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång med arbetet!

Ett telefonnummer

 

Uppdaterad 26 november 2020

Var informationen till din hjälp?