Huddinge i Sverigeförhandlingen

Huddinges del i Sverigeförhandlingen har bestått av Spårväg syd, tågstopp i Flemingsberg samt tunnelbana till Kungens kurva. Tunnelbanan till Kungens kurva är inte längre aktuell.

Spårväg syd

Den 30 mars 2017 blev förhandlingen om satsningar i Stockholm klar och Spårväg syd är en av de som ingår. Den 21 april 2017 tecknade Huddinge kommun avtal med staten, Stockholms läns landsting och Stockholm stad om att förverkliga Spårväg syd.

Kommunens åtagande innebär medfinansiering av Spårväg syd, att det byggs 18 500 bostäder i anslutning till spårvägen till 2035 och genomförande av ett antal cykelvägar samt ett cykelgarage i Flemingsberg.

Spårvägens sträckning

Spårvägen ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Det finns inga beslut om exakt sträckning i dagsläget.

Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen. Spårväg syd kommer att stärka de kollektiva tvärförbindelserna, skapa förutsättningar för ett hållbart resande och innebära att Huddinge får ett etablerat, pålitligt kollektivtrafiksystem.

Spårväg syd ger ökad trygghet, större pålitlighet, högre regional status och bidrar till en region i balans. Spårvägen möjliggör för en helt ny stadsdel i Glömstadalen/Loviseberg, förtätning i Masmo och utbyggnad av bostäder i Segeltorp.

Tidplan för spårvägen

Projektstart för Spårväg syd beräknas till år 2024. Det finns möjlighet att projektet kan starta tidigare, men det kräver ytterligare överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Stockholms stad.

Se programstudier, samrådsunderlag och bilder som visar förslag på sträckning på Stockholm läns landstings webbplats

Nyhet: Ja till Spårväg syd idag

Tågstopp i Flemingsberg

Huddinge kommun vill se att höghastighetståg och tillkommande storregionala förbindelser stannar vid Flemingsbergs resecentrum för av- och påstigning av resande som inte ska till eller kommer från den centrala regionkärnan. Här skapas möjlighet att resa på tvären och även byta till andra kollektiva transportmedel – det kan avlasta centralstationen och kollektivtrafik i regionens mer centrala delar. På så sätt kan regionens transportsystem utnyttjas mer effektivt. Resenärsnyttan är stor med möjlighet att nå stora delar av Stockholm utan att passera de centrala delarna.

Den här delen av Sverigeförhandlingen är ännu inte avslutad.

Läs mer på Sverigeförhandlingens webbplats

Uppdaterad 25 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?