Huddinge i Sverigeförhandlingen

Huddinges del i Sverigeförhandlingen har bestått av Spårväg syd, tågstopp i Flemingsberg samt tunnelbana till Kungens kurva. Tunnelbanan till Kungens kurva är inte längre aktuell.

Aktuellt 

Den 2 april lämnades Sverigeförhandlingens årsrapport till regeringen. I rapporten redovisas hur väl Huddinge och de övriga kommunerna som ingår i avtalet tillsammans med Region Stockholm (tidigare landstinget) uppfyllt sina åtaganden under 2017 och 2018. Åtagandena handlar om att bygga bostäder och att bygga ut gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

När det gäller utbyggnaden av de gång- och cykelvägar som Huddinge tagit på sig återstår fortfarande en del arbete.

Läs Huddinges rapport till Sverigeförhandlingen.  

Läs hela årsrapporten på Trafikverkets webbplats.  

Spårväg Syd

Den 30 mars 2017 blev förhandlingen om satsningar i Stockholm klar och Spårväg syd är en av de som ingår. Den 21 april 2017 tecknade Huddinge kommun avtal med staten, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och Stockholm stad om att förverkliga Spårväg syd.

Kommunens åtagande innebär medfinansiering av Spårväg syd, att det byggs 18 500 bostäder i anslutning till spårvägen till 2035 och genomförande av ett antal cykelvägar samt ett cykelgarage i Flemingsberg.

Spårvägens sträckning

Spårvägen ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Det finns inga beslut om exakt sträckning i dagsläget.

Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen. Spårväg syd kommer att stärka de kollektiva tvärförbindelserna, skapa förutsättningar för ett hållbart resande och innebära att Huddinge får ett etablerat, pålitligt kollektivtrafiksystem.

Spårväg syd ger ökad trygghet, större pålitlighet, högre regional status och bidrar till en region i balans. Spårvägen möjliggör för en helt ny stadsdel i Glömstadalen/Loviseberg, förtätning i Masmo och utbyggnad av bostäder i Segeltorp.

Tidplan för spårvägen

Projektstart för Spårväg syd beräknas till år 2024. Det finns möjlighet att projektet kan starta tidigare, men det kräver ytterligare överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Stockholms stad.

Vill du veta mer? 

Se programstudier, samrådsunderlag och bilder som visar förslag på sträckning på Stockholm läns landstings webbplats

Läs mer om Sverigeförhandlingen på Sverigeförhandlingens webbplats

Uppdaterad 3 april 2019

Var informationen till din hjälp?