Trafikstrategi

Du som bor i Huddinge har goda möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt för både din och miljöns skull. Kommunens trafikstrategi är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter.

Huddinges trafikstrategi har tre strategiska huvudinriktningar:

  • Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras
  • Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkt vid all planering
  • Bebyggelse- och trafikplanering ska vara samordnad

För att strategin ska få effekt så avgränsas den i en konkret trafikplan. 

Trafikstrategi

Uppföljning av trafikstrategin 2021

Trafikplanen består av nio åtgärdsplaner som du hittar nedan.

Cykelplan

Uppdaterad 6 maj 2022

Var informationen till din hjälp?