Önskemål om säkra hastigheter

Lämna önskemål om åtgärder för att bilister ska hålla skyltad hastighet. Vi utreder alla önskemål men kan tyvärr inte garantera åtgärder. Varje år genomför vi olika åtgärder för trafiksäkerheten, läs mer om det nedan.

Önskemål om att säkra hastighet

Vill du ha återkoppling? Lämna ditt namn och e-postadress om du vill att vi återkopplar till dig när vi har sett över behovet av åtgärd på den gata du önskar.

Uppdaterad 24 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?