Trafiksäkerhetskameror

Den 1 december 2015 sattes fyra trafiksäkerhetskameror upp på Häradsvägen. Varje dag trafikeras vägen av mer än 10 000 fordon och många bilister kör för fort. Trafikverket, Polisen och Huddinge kommun bestämmer placeringen. 

Kamerorna syns tydligt och vägmärken informerar om dem cirka 40–300 meter före varje mätpunkt. Endast fortkörare hamnar på bild. Kamerorna mäter också trafikflöden, registrerar tid och hastighet för fordon som passerar kamerorna.

Om trafiksäkerhetskameror (trafikverket.se)

Varje år räddar trafiksäkerhetskameror livet på cirka 20 personer i Sverige, dessutom räddas fler än 70 från att bli allvarligt skadade i trafiken.

Uppdaterad 26 mars 2021

Var informationen till din hjälp?