Trafiksäkerhetskameror

Den 1 december 2015 togs fyra trafiksäkerhetskameror i bruk på Häradsvägen. Varje dag trafikeras vägen av mer än 10 000 fordon och många bilister kör för fort. Trafikverket, Polisen och Huddinge kommun bestämmer placeringen. De senaste fem åren har lyckligtvis ingen mist livet där, men 80 olyckor har inträffat och tre personer har skadats allvarligt. 

Kamerorna syns tydligt och vägmärken informerar om dem cirka 40–300 meter före varje mätpunkt. Endast fortkörare hamnar på bild. Kamerorna mäter också trafikflöden, registrerar tid och hastighet för fordon som passerar kamerorna.

Läs mer om trafiksäkerhetskamerorna på Trafikverkets webbplats

Varje år räddar trafiksäkerhetskameror livet på cirka 20 personer i Sverige, dessutom räddas fler än 70 från att bli allvarligt skadade i trafiken. Förutom att rädda liv så har kamerorna positiva effekter på exempelvis koldioxidutsläpp, bullernivå och drivmedelsförbrukning. 

Uppdaterad 24 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?