Tunga transporter

Har du en transport som är tung, lång eller bred så måste du söka om undantag, dispens, för transporten.

På Trafikverkets webbplats hittar du information och bestämmelser om bland annat fordons vikt, bredd och längd. För att en ansökan ska kunna behandlas i tid bör den normalt vara hos oss senast tre arbetsdagar före planerad transportdag. Vid transport som behöver eskort av vägtransportledare eller polis eller liknande blir ofta handläggningstiden längre.

Ansökan transportdispens till Trafikverket

Om transporten ska gå genom flera kommuner ska du skicka in ansökan till Trafikverket.

Läs mer om bestämmelser om vikt, bredd och längd för fordon

Ansök via blankett eller e-tjänst

Gator i Huddinge som Trafikverket ansvarar för

I Huddinge handlar det om väg 226, 259, Lissmavägen samt motorvägarna E4/E20 och väg 73.

Transport inom Huddinge kommun

Om transporten bara går inom Huddinge Kommuns så fyller du i blankett för ansökan om dispens och skickar via mejl till: trafik@huddinge.se

Uppdaterad 18 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?