Vibrationer från trafik

Spår- och vägtrafik kan ge upphov till vibrationer som kan störa dig som bor nära. Om du upplever att vibrationer från spår- eller vägtrafik kan skada din hälsa ska du i första hand höra av dig till den som är ansvarig för vägen eller järnvägen.

Klagomål och önskemål om åtgärder

Det är väghållaren som ansvarar för att genomföra åtgärder som dämpar ljudet om riktvärdena överskrids vid en bostad. Det är Trafikverket (statliga vägar och järnväg) och Huddinge kommun (kommunala vägar) som ansvarar för vägarna i kommunen. 

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för vibrationer från järnvägstrafik samt en del större vägar i kommunen.

Om det gäller vibrationer från följande vägar ska du vända dig till Trafikverket:

 • E4/E20
 • Väg 226, Huddingevägen
 • Väg 73, Nynäsvägen
 • Lissmavägen
 • Haningeleden
 • Väg 259, Glömstavägen – Storängsleden – Lännavägen (mellan Storängsleden och Haningeleden)

Buller vid din fastighet, e-tjänster (trafikverket.se)

Vibrationer och buller (trafikverket.se)

Du kan också kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921. 

Huddinge kommun 

Huddinge kommun ansvarar för vibrationer från övriga allmänna vägar i kommunen.

Om du störs av vibrationer från vägtrafiken där du bor eller har önskemål om en åtgärd kan du kontakta servicecenter.

Vid klagomål om vibrationer från väg gör Huddinge kommun en okulärbesiktning av vägen och om det visar sig att den är i sådant skick att den skulle kunna orsaka vibrationer kan det bli aktuellt med en vibrationsmätning. Vi placerar då ut mätutrustning i och på huset. För mätning hänvisas till svensk standard SS 460 48 61 "Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader".

Om du inte får hjälp av den som ansvarar för vägen eller om några åtgärder inte planeras kan du göra en anmälan  till miljötillsynsavdelningen.

Anmäl brister i boendemiljö och lokal

Läs mer

Hälso- och miljöpåverkan vid vibrationer från spår- och vägtrafik, Naturvårdsverket

Buller 

Huddinge servicecenter

Öppettider

Vid drop-in-besök gäller kösystem med kölapp. Vi ber dig vänligen vänta utanför Servicecenters lokaler på din tur.

Under öppettider för drop-in-besök har du också möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen, göra utskrifter och hämta ut parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Utöver drop-in-besök finns också möjligheten att boka 15 minuters vägledledning med en samhällsvägledare.

För att boka en tid ringer du 08–535 300 00.

Ordinarie öppettider

Dag Drop-in Tidbokning
Måndag-torsdag 13.15-17.00 10.00-17.00
Fredag 13.15-15.00 10.00-15.00
Helgdagar Stängt Stängt

Avvikande öppettider under 2022

 • måndag den 21 november: stängt för besök på grund av rådande väderläge
  Det går bra att ringa och skicka e-post.
 • onsdag den 23 november: stängt för besök
  Det går bra att ringa och skicka e-post.
 • måndag den 26 december: stängt (annandag jul)

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 20 april 2021

Var informationen till din hjälp?