Vibrationer från trafik

Spår- och vägtrafik kan ge upphov till vibrationer som bland annat kan störa nattsömnen för de som bor nära. Du kan läsa mer om vibrationer från spår- och vägtrafik här: 

 Vibrationer från spår- och vägtrafik.

Om du upplever att vibrationer från spår- eller vägtrafik kan skada din hälsa, ska du i första hand höra av dig till den som är ansvarig för vägen eller järnvägen. För järnvägar och statliga vägar ansvarar Trafikverket, men för andra vägar kan ansvaret variera. Servicecenter kan hjälpa till att guida dig rätt. Du når dem på telefonnummer 08-535 300 00

Om du inte får hjälp av den som ansvarar för vägen eller om några åtgärder inte planeras kan du göra en anmälan om brister i boendemiljön till miljötillsynsavdelningen.

Läs mer om buller 

Uppdaterad 22 februari 2019

Var informationen till din hjälp?