Vibrationer från trafik

Spår- och vägtrafik kan ge upphov till vibrationer som kan störa dig som bor nära. Om du upplever att vibrationer från spår- eller vägtrafik kan skada din hälsa ska du i första hand höra av dig till den som är ansvarig för vägen eller järnvägen.

Klagomål och önskemål om åtgärder

Det är väghållaren som ansvarar för att genomföra åtgärder som dämpar ljudet om riktvärdena överskrids vid en bostad. Det är Trafikverket (statliga vägar och järnväg) och Huddinge kommun (kommunala vägar) som ansvarar för vägarna i kommunen. 

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för vibrationer från järnvägstrafik samt en del större vägar i kommunen.

Om det gäller vibrationer från följande vägar ska du vända dig till Trafikverket:

  • E4/E20
  • Väg 226, Huddingevägen
  • Väg 73, Nynäsvägen
  • Lissmavägen
  • Haningeleden
  • Väg 259, Glömstavägen – Storängsleden – Lännavägen (mellan Storängsleden och Haningeleden)

Du kan lämna klagomål direkt till Trafikverket via deras webbplats

Läs mer om vibrationer och buller på Trafikverkets webbplats

Du kan också kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921. 

Huddinge kommun 

Huddinge kommun ansvarar för vibrationer från övriga allmänna vägar i kommunen.

Om du störs av vibrationer från vägtrafiken där du bor eller har önskemål om en åtgärd kan du kontakta servicecenter.

Vid klagomål om vibrationer från väg gör Huddinge kommun en okulärbesiktning av vägen och om det visar sig att den är i sådant skick att den skulle kunna orsaka vibrationer kan det bli aktuellt med en vibrationsmätning. Vi placerar då ut mätutrustning i och på huset. För mätning hänvisas till svensk standard SS 460 48 61 "Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader".

Om du inte får hjälp av den som ansvarar för vägen eller om några åtgärder inte planeras kan du göra en anmälan om brister i boendemiljön till miljötillsynsavdelningen.

Läs mer

Naturvårdsverket skriver om hälso- och miljöpåverkan i Vibrationer från spår- och vägtrafik

Läs mer om buller 

Uppdaterad 26 mars 2020

Var informationen till din hjälp?