Vibrationer från trafik

Spår- och vägtrafik kan ge upphov till vibrationer som kan störa dig som bor nära. Om du upplever att vibrationer från spår- eller vägtrafik kan skada din hälsa ska du i första hand höra av dig till den som är ansvarig för vägen eller järnvägen.

Klagomål och önskemål om åtgärder

Det är väghållaren som ansvarar för att genomföra åtgärder som dämpar ljudet om riktvärdena överskrids vid en bostad. Det är Trafikverket (statliga vägar och järnväg) och Huddinge kommun (kommunala vägar) som ansvarar för vägarna i kommunen. 

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för vibrationer från järnvägstrafik samt en del större vägar i kommunen.

Om det gäller vibrationer från följande vägar ska du vända dig till Trafikverket:

 • E4/E20
 • Väg 226, Huddingevägen
 • Väg 73, Nynäsvägen
 • Lissmavägen
 • Haningeleden
 • Väg 259, Glömstavägen – Storängsleden – Lännavägen (mellan Storängsleden och Haningeleden)

Buller vid din fastighet, e-tjänster (trafikverket.se)

Vibrationer och buller (trafikverket.se)

Du kan också kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921. 

Huddinge kommun 

Huddinge kommun ansvarar för vibrationer från övriga allmänna vägar i kommunen.

Om du störs av vibrationer från vägtrafiken där du bor eller har önskemål om en åtgärd kan du kontakta servicecenter.

Vid klagomål om vibrationer från väg gör Huddinge kommun en okulärbesiktning av vägen och om det visar sig att den är i sådant skick att den skulle kunna orsaka vibrationer kan det bli aktuellt med en vibrationsmätning. Vi placerar då ut mätutrustning i och på huset. För mätning hänvisas till svensk standard SS 460 48 61 "Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader".

Om du inte får hjälp av den som ansvarar för vägen eller om några åtgärder inte planeras kan du göra en anmälan  till miljötillsynsavdelningen.

Anmäl brister i boendemiljö och lokal

Läs mer

Hälso- och miljöpåverkan vid vibrationer från spår- och vägtrafik, Naturvårdsverket

Buller 

Huddinge servicecenter

Öppettider

Under öppettider för drop-in-besök har du också möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen, göra utskrifter och hämta ut parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kötider när du ringer Servicecenter

Generellt är det kortast kötid efter klockan 13.00, eller klockan 08.00-12.00 på torsdag och fredagar.

Ordinarie öppettider

 • Måndag-torsdag kl 10.00-17.00
 • Fredag kl 10.00-15.00
 • Helgdagar stängt.

Avvikande öppettider under 2023

 • onsdag  den 4 oktober: stängt 8.00-14.00
 • måndag den 25 december: stängt (juldagen) 
 • tisdag den 26 december: stängt (annandag jul) 
 • måndag den 1 januari 2024: stängt (nyårsdagen)

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 20 april 2021

Var informationen till din hjälp?