Frånvaro

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev ska alltid göras av vårdnadshavare och meddelas varje dag. Om elever saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare för att kontrollera frånvaron.

Sjukanmälan sker via Skola24 där du loggar in med e-legitimation. 

Du kan även sjukanmäla på telefon 0515-777 600

Vid sjukfrånvaro under lov meddela fritids på telefon 08-535 306 32

Ledighetsansökan

Vårdnadshavaren ska ansöka om ledighet via Skola24.  Är ledigheten längre än tre dagar måste den godkännas av skolledningen.

Kontakt Stenmoskolan

Telefon: 08-535 306 00

Uppdaterad 27 november 2020

Var informationen till din hjälp?