Fritidshem

Stensängsskolan har tre fritidshemsavdelningar: Berguven (FA och FB), Påfågeln (2A och 3A) samt Måsen (1A, 1B, 4A och 5A) .

Fritidshemsverksamheten erbjuder olika fria eller styrda aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och  mognad. Genom dessa aktiviteter utvecklar eleverna sin egen sociala kompetens. De utvecklar även sin förmåga att interagera i olika gruppsammansättningar.

Öppettider på fritids

Fritidshemmets avdelningar öppnar gemensamt klockan 06.30 i matsalen och stänger gemensamt klockan 17.30.

Uppdaterad 6 februari 2024

Var informationen till din hjälp?