Fritidshem

Stensängsskolan har tre fritidshemsavdelningar: En för FA och FB, en för 1A och 2A samt en för 3A 4A 5A och 6A.

Fritidshemsverksamheten erbjuder olika fria eller styrda aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och  mognad. Genom dessa aktiviteter utvecklar eleverna sin egen sociala kompetens. De utvecklar även sin förmåga att interagera i olika gruppsammansättningar.

Öppettiderna på fritids

Fritidshemmets avdelningar öppnar gemensamt klockan 06.30 i matsalen och stänger gemensamt klockan 17.30.

Uppdaterad 3 mars 2023

Var informationen till din hjälp?