Tillbaka

Besök på våra äldreboenden

Besöksförbud

För att förhindra spridningen av coronaviruset covid-19 gäller besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige enligt beslut av regeringen. Besöksförbudet hävs den 1 oktober.

Läs mer på huddinge.se/corona

Säkra mötesplatser

Du som vill träffa en närstående som bor på ett av våra äldreboenden kan göra det på våra särskilda mötesplatser som har en skiljevägg i plexiglas. Vänligen observera att besöksförbudet fortfarande gäller och att alla besök måste bokas i förväg.

Läs mer på huddinge.se/sakra-motesplatser