Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Jämförelsesida - äldreboenden

Denna tabell visar en jämförelse mellan skolorna.
Ta bort