Om äldreboende

Om du inte klarar dig med den hjälp du kan få hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På äldreboendet kan du få hjälp med det som du inte klarar av själv, och stöd i det som kan kännas viktigt att sköta på egen hand för att så långt det är möjligt leva ett oberoende liv.

Det finns olika sorters äldreboenden i Huddinge kommun. Vilken typ av boende du får beror på ditt behov av vård och omsorg. När du blir beviljad att flytta till ett äldreboende kan du önska vilket boende du vill komma till.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om boende ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare, det gör du lättast genom att ringa servicecenter så kopplar de dig rätt.

I samtliga boendeformer betalar man hyra för sin bostad.

Hemförsäkring

Huddinge kommun rekommenderar alla kunder inom äldreomsorgen att se över sin hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag kräver att man kompletterar sin hemförsäkring om andra personer har nyckel till bostaden. Annars är det inte säkert att den vanliga hemförsäkringen gäller fullt ut, och du riskerar att inte få någon ersättning. 

Att tänka på inför flytt till äldreboende

Att flytta till ett äldreboende kan vara en stor förändring både för dig och för dina närstående. Det finns några saker du behöver tänka på inför flytten.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Servicecenters kontor i Skogås och Vårby är stängda tills vidare.  Boka istället ett besök på Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 13 februari 2020

Var informationen till din hjälp?