Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Servicehus

I juni 2017 tog äldreomsorgsnämnden beslut om att omvandla servicehusen till mellanboende. Boendeformen servicehus kommer därför inte att finnas kvar, och vi beviljar inte några nya ansökningar om servicelägenheter.