Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Servicehus

I juni 2017 tog äldreomsorgsnämnden beslut om att omvandla servicehusen till mellanboende. Boendeformen servicehus kommer därför inte att finnas kvar, och vi beviljar inte några nya ansökningar om servicelägenheter.