Ansöka om äldreomsorg

Om du vill ansöka om äldreomsorg, kontakta biståndskansliet för att boka ett möte. På mötet får du berätta vad du behöver och vad du vill. Du kommer också att få information av biståndshandläggaren. Om du vill kan du ta med dig någon på mötet.

Boka möte med biståndskansliet

Tolk finns om du behöver det

Om du har svårt att förstå svenska eller om du är hörselskadad kan vi ordna en tolk. Om du är synskadad kan du få beslutet och utredningen uppläst.

Ansökningsblanketten 

Antingen skriver vi din ansökan under mötet, eller så får du med dig en ansökningsblankett som du kan fylla i efteråt och lämna eller skicka in.
Om du har god man är det denne som ansöker.

Biståndshandläggaren utreder

När du har lämnat in din ansökan kommer du att få en biståndshandläggare som blir din personliga kontakt. Handläggaren utreder vad du behöver.

Du får ett beslut

När utredningen är klar beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få. Du får beslutet med ett brev på posten.

Bifall – du har rätt till stöd

Bifall betyder att du har rätt till stöd. I beslutet står vilket stöd du har rätt till och hur mycket hjälp du kan få.

Avslag – du får inte det du har ansökt om

Avslag betyder att du inte har rätt till det du har ansökt om. Du kan också få avslag på bara en del av ansökan. Det betyder att du får vissa saker, men inte alla, som du ansökt om. Om ditt beslut är ett avslag ska handläggaren förklara, både skriftligt och muntligt, varför du inte får det du har ansökt om.

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan, på hela eller en del av den, kan du överklaga beslutet.

Läs mer om överklagan.

Hur lång tid tar det att få beslutet?

Hur lång tid det tar beror på vad du har ansökt om. Vi utreder din ansökan så snabbt som möjligt. Ett beslut kan ta allt från några dagar upp till några veckor.

Ansökan bistånd enligt SoL

Huddinge servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: onsdagar 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 13.00-16.00.
Du kan även få hjälp med konsumentvägledning.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 30 november 2017