Överklaga beslut om äldreomsorg

Om du tycker att du har fått ett felaktigt beslut om äldreomsorg kan du överklaga.

Du överklagar genom att skicka ett brev till:

Huddinge kommun
Socialförvaltningen
Enhetens namn
141 85 Huddinge.

Huddinge kommun skickar ditt brev vidare till domstol. Du måste skicka brevet till oss inom tre veckor från den dagen du tagit del av ditt beslut, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Kommunen är alltid skyldig att ändra ett beslut om det är uppenbart oriktigt.

Det här behöver du skriva i brevet:

  • Tala om vilket beslut du överklagar. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer skriv det.
  • Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill göra.
  • Underteckna och gör ett namnförtydligande under namnteckningen.
  • Skriv ditt namn, telefonnummer, personnummer och din postadress.

Du kan också skicka med handlingar eller annat som du anser stöder din överklagan.

Om du har ett ombud, en god man eller en förvaltare

Du kan anlita ett ombud för att sköta ditt överklagande. Om du vill kan ditt ombud underteckna skrivelsen. Om du har en god man eller förvaltare bör denne underteckna skrivelsen.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med att överklaga är du välkommen att ta kontakt med din handläggare. Det gör du enklaste genom att kontakta servicenter och be att få tala med en handläggare.  

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14.00 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag–torsdag kl 08.00–17.00 
  • Fredag kl 08.00–15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag–torsdag: kl 10.00–17.00 
  • Fredag: kl 10.00–15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 19 januari 2023

Var informationen till din hjälp?