Avgifter för äldreomsorg

Du som har beviljats äldreomsorg betalar en avgift. Hur mycket du ska betala beror bland annat på din inkomst. Men du betalar aldrig mer än maxtaxan i avgift för omsorg och service.

Avgifterna gäller både om du bor i egen bostad eller på ett boende för äldre: 

  • Du som får service som städning, tvätt och inköp betalar per timme. 
  • Du som har hemtjänst med omsorg, dagverksamhet eller korttidsboende betalar en omsorgsavgift. Måltidsavgift tillkommer för dagverksamhet och korttidsboende. 
  • Du som bor på ett äldreboende betalar en omsorgsavgift och en måltidsavgift. Hyreskostnad tillkommer. 

Avgifter för omsorg och service 

Här kan du se vad olika insatser kostar och kan räkna ut din preliminära avgift. Maxtaxan för omsorg och service är 2 359 kronor per månad under 2023. Hyra och måltidsavgift ingår inte i maxtaxan.

Beräkning av avgift

Du som kund väljer om du vill ge ett samtycke till att vi hämtar inkomstuppgifter. Om du samtycker tar beräkningar hänsyn till inkomstuppgifter och boendekostnad.

Man beräknar ett avgiftsutrymme som du betalar utifrån där omsorg och serviceavgift kan reduceras.

Om du väljer att inte ge ditt samtycke betalar du enligt taxan för de insatser som du är beviljad.

Avgift vid frånvaro 

Om du är frånvarande av olika anledningar kan du få sänkt avgift. 

Beslut om avgift 

Du får ett beslut om din avgift hemskickat. Om du vill ändra några uppgifter kan du göra det på den inkomstblankett du fått av din biståndshandläggare. Du kan också göra ändringen i kommunens webbtjänst eller kontakta din avgiftshandläggare. 

Ändra inkomstuppgift

Överklaga beslut

Du får information om hur du överklagar tillsammans med ditt beslut. 

Betala med e-faktura eller autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala avgiften på. Autogiro betyder att vi drar summan från ditt bankkonto varje månad. Om du inte vill ha autogiro kan du få en e-faktura i stället för en pappersfaktura. Fakturan skickas då direkt till din internetbank.

Betala med autogiro eller e-faktura

Kontakta avgiftshandläggarna

Om du har frågor om autogiro och e-faktura, kontakta servicecenter och be att få tala med en avgiftshandläggare. 

Avgiftshandläggarna kan också svara på andra frågor om dina avgifter. 

Telefon: 08-535 300 00

Uppdaterad 31 januari 2024