Solhöjdens dagverksamhet för personer med demensdiagnos

På Solhöjdens dagverksamhet kan du som gäst delta i social gemenskap och i aktiviteter som stimulerar alla sinnen och tränar kroppens motorik, samtidigt som anhöriga får avlösning.

Våra öppettider

Vi har öppet alla vardagar och fyra eftermiddagar per vecka.

Du får en egen kontakt

Som gäst får du en egen kontaktansvarig och som skriver en individuell genomförandeplan. Vi ordnar anhörigträffar fyra gånger per år.

Vi som jobbar på Solhöjden

All fast personal har sjukvårdsutbildning och utbildning i att leva med demens. En person har specialistutbildning i demens och är Silviasyster.

En plats för alla sinnen

Solhöjden ligger mitt i Stuvsta och har en fin uteplats som personalen sköter tillsammans med gästerna. Här firar vi också många av årets högtider och fester.

Vi följer årstidernas växlingar när vi:

  • planterar blommor
  • odlar grönsaker
  • planterar blomsterlökar

Vi skapar gemenskap och delaktighet genom de vardagliga sysslorna

På Solhöjden gör vi det mesta tillsammans, som till exempel:

  • baka och laga mat
  • fika och äta
  • tvätta
  • promenera
  • lyssna på musik
  • läsa tidningar

Som gäst deltar du i sysslorna efter egen förmåga, vilja och intresse. Vi anpassar aktiviteterna efter dina önskemål och behov. Målet är att stimulera många olika sinnen och fånga intresset för aktiviteter. Vi fokuserar mycket på musik och sång, bild och måleri, rörelse och dans, högläsning och samtal. De som vill kan också få fotbad och taktil massage. 

Högtider och festliga tillfällen

Vi uppmärksammar gärna högtider och andra festliga tillfällen. Alla som vill är med och planerar festligheterna, pyntar, dukar och lagar mat.

Kontakta oss

Besöksadress:
Stuvsta Torg 2

Enhetschef:
Inger Wirhester
08-535 310 61
inger.wirhester@huddinge.se

Telefonnummer: 
Dagverksamhet 1: 
08-535 310 63

Dagverksamhet 2:
08-535 310 64

Dagverksamhet 3: 
08-535 310 62

Uppdaterad 27 september 2017