Boendestöd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boendestöd.

Du kan få boendestöd om du har en psykiatrisk funktionsnedsättning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning. Boendestöd kostar inget.

Boendestödet ska

 • stärka din förmåga att klara dig själv
 • stötta dig att vara delaktig i samhället
 • stötta dig att fortsätta bo i egen bostad
 • öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Boendestöd betyder att en person gör saker tillsammans med dig som du har svårt att klara själv, som till exempel 

 • städa din bostad
 • tvätta
 • sköta inköp
 • uträtta bankärenden.

Du kan även få stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. 

Välja utförare av boendestöd

Du som beviljats boendestöd kan själv välja utförare. Du kan välja mellan kommunens boendestöd eller privata utförare som kommunen har godkänt. 

Välja utförare av boendestöd

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

 • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
 • Fredag kl 08.00-15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

 • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
 • Fredag: kl 10.00-15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 9 juni 2023

Var informationen till din hjälp?