Hemtjänst

Du som är äldre och bor i egen bostad kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver och vilken hjälp du kan få av andra i din omgivning. Omfattningen på stödet kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag.

Detta kan du få hjälp med

Personlig omvårdnad

Du kan få hjälp med sådant som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Som till exempel:

  • sköta din personliga hygien
  • känna trygghet och säkerhet hemma
  • följa med på promenader

Service

Serviceinsatser är sådana insatser som inte direkt är kopplade till personlig omvårdnad men ändå behövs för att du ska må bra. Som till exempel:

  • hjälp med att städa och snygga upp hemma
  • tvätta
  • handla
  • utföra ärenden

Ledsagning

Om du är äldre, bor i eget boende och behöver hjälp att ta dig ut i samhället eller till olika sociala aktiviteter kan du få hjälp av en ledsagare som följer med dig. Ledsagning kan ges alla dagar i veckan.

Vid behov av ledsagning till sjukvården ska du kontakta landstinget.

Avlösning i hemmet för anhöriga

Ibland kan en anhörig till en äldre behöva få avlösning. Syftet är att den anhöriga ska få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning kan ges alla dagar i veckan och alla tider på dygnet.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt.

Hemförsäkring

Huddinge kommun rekommenderar alla kunder inom äldreomsorgen att se över sin hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag kräver att man kompletterar sin hemförsäkring om andra personer har nyckel till bostaden. Annars är det inte säkert att den vanliga hemförsäkringen gäller fullt ut, och du riskerar att inte få någon ersättning.

Val av hemtjänstutförare

Läs mer om hur du som är 65 år eller äldre och har beviljats hemtjänst kan välja hemtjänstutförare.  

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om hemtjänst ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Kontakta Huddinge servicecenter som hänvisar dig till rätt biståndshandläggare.

Avgifter kan komma att tas ut enligt kommunens taxa.

Huddinge servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: onsdagar 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 13.00-16.00.
Du kan även få hjälp med konsumentvägledning.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 12 april 2018

Var informationen till din hjälp?