AB Jessys assistans

Informationen på den här sidan gäller insatserna hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL.

Presentation av utföraren

AB Jessys assistans arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Vi möter alla människor med respekt och ser varje persons möjlighet till utveckling.

Vårt förhållningssätt bygger på att den enskilde är delaktig på egna villkor i utformningen av sin genomförandeplan. Vi arbetar för att, i samspel med omgivningen, främja bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande för den enskilde.

Våra kvalitetsgarantier: alla kunder och när-stående ska möta en verksamhet som präglas av god kvalitet och respekt för kundens integritet, önskemål och synpunkter. Företaget ska efter-sträva kontinuitet i omvårdnaden och att kunden ska känna trygghet med den vård och omsorg som ges. Kunden och närstående ska vara förvissad om att vården och omsorgen kontinuerligt kvalitetssäkras och att företaget satsar på kvalitetsutveckling.

Kompetens och erfarenhet

AB Jessys assistans personal har hög kompetens och vidareutbildas kontinuerligt.

Personalen strävar efter att var flexibla och värnar om att du ska få den hjälp du beviljats på dina villkor.

På AB Jessys assistans arbetar undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare med inriktning mot funktionshindrade, barnpedagoger, fritidsledare och högskolestuderande inom social omsorg.

Språkkunskaper

AB Jessys assistans samtliga medarbetare pratar svenska och utöver det finns personal som pratar engelska, arabiska, turkiska, kurdiska, finska, spanska, franska, ryska, polska och serbiska.

Vi på AB Jessys assistans strävar efter att erbjuda kunden en kontaktperson som talar kundens språk och är insatt i kundens traditioner.

Matservice

Vi på AB Jessys assistans lagar mat hemma hos de kunder som har biståndsbeslut på det.

Vi vet att maten är ett av livets stora glädjeämnen och en förutsättning för välbefinnande. Doften av nylagad mat borde vara en självklarhet i allas hem.

Vi levererar också matlådor om kunden önskar det. Kunden väljer mellan olika restauranger i närområdet.

Tilläggstjänster

Du kan köpa hushållsnära tjänster med RUT-avdrag av AB Jessys assistans, bland annat trädgårdsarbete och snöskottning.

Vi vänder oss till boende i

Hela Huddinge kommun.

Kontakta AB Jessys assistans

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med Jacqueline Manriquez på telefonnummer 070-888 94 49.

Adress:
Körsångarvägen 49
142 40 Skogås

Uppdaterad 11 april 2018

Var informationen till din hjälp?