Nattpatrullen

Nattpatrullens mål är att förmedla trygghet och omsorg till dig som behöver insatser nattetid. Alla som arbetar i nattpatrullen sätter professionalitet, flexibilitet och gott bemötande som högsta prioritet.

Om nattpatrullen

Nattpatrullen verkar i hela Huddinge kommun och arbetar efter geografiska indelningar för att öka kontinuiteten. Nattpatrullens kunder finns i alla åldrar från 18 år och uppåt, och med olika behov. Exempel på insatser som nattpatrullen kan hjälpa till med är personlig omvårdnad och tillsyn. Nattpatrullen genomför planerade besök och besvarar trygghetslarmen under nattetid. Fasta besök utförs på ungefärliga tider och larm prioriteras alltid. Nattpatrullen utför inte några hälso- och sjukvårdsinsatser.

Så här ansöker du om nattpatrull

Vill du ansöka om insatser nattetid ska du ta kontakt med kommunens biståndskansli. Kontakta Huddinge kommuns servicecenter på telefon 08-535 300 00 som sedan hänvisar dig till rätt biståndshandläggare.

Planering av insatser

När du blivit beviljad insatser som ska utföras av nattpatrullen kommer vår samordnare kontakta dig för att tillsammans med dig planera hur du önskar att dina insatser ska utföras och vilka tider du önskar att personalen kommer. Nattpatrullen utför insatser varje dag från klockan 22.00 till 07.00. Vi försöker att göra vårt yttersta för att tillmötesgå dina önskemål om tider.

Nattpatrullen hjälper kunder i hela Huddinge kommun och arbetar främst med ej tidsbestämda besök där du väljer under vilken del av natten du önskar hjälp. Du kan önska att få besök på förnatt (22.00-01.00), natt (01.00-04.00) eller morgon (04.00-07.00).

Nyckelhantering

När du blir beviljad insats på natten måste du eller anhörig lämna nycklar till din bostad samt till porten. Du får ett kvitto på att du lämnat nycklarna och de förvaras sedan inlåsta. Kontakta nattpatrullens samordnare för att få mer information om hur du går tillväga för att lämna nycklar till nattpatrullen.

När du inte längre är i behov av hjälp från nattpatrullen kvitteras dina nycklar tillbaka till dig. Nycklar som inte hämtas inom två månader makuleras.

Vår personal

Inom nattpatrullen arbetar utbildade och engagerade undersköterskor med fokus på att tillgodose det individuella behovet av omvårdnad och service hos varje kund. Nattpatrullens medarbetare består av en motiverad personalgrupp med lång erfarenhet. Vi har ett professionellt förhållningssätt som präglas av ett gott bemötande, av respekt och av värdighet.

Nattpatrullens grupptelefon

Nattpatrullens personal finns tillgängliga på telefon mellan 21.00-07.00. Övrig tid kan du prata in ett meddelande på telefonsvararen med namn, personnummer samt vad saken gäller. Du kan till exempel prata in ett meddelande om att du önskar att avboka ett av nattpatrullens besök med kort varsel.

Besöksadress

Segersminnevägen 1C
141 39 Huddinge

Uppdaterad 11 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?