Trygg hemgång

Trygg hemgång är till för dig som behöver extra stöd under din första tid hemma efter en sjukhusvistelse. Syftet är att du ska få en så trygg och säker hemgång som möjligt.

När det är dags att åka hem efter en tid på sjukhus eller korttidsboende är det normalt att oroa sig för hur det ska bli hemma. Om rädslan blir för stor och du har ett omfattande omsorgs­behov kan du ansöka om Trygg hemgång.

Insatsen Trygg hemgång erbjuds i hemmet och utförs av undersköterskor som är specialiserade på att sköta omsorg och samordning i samband med den första tiden efter utskrivning från sjukhus. Vi har ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och har som målsättning att du ska kunna leva så självständigt som möjligt efter din sjukhusvistelse.

Vi arbetar dagtid måndag till fredag och lägger upp ett individuellt besöksschema efter dina behov. Övriga tider är det ordinarie hemtjänstutförare som utför insatser. Vi jobbar i nära samarbete med biståndshandläggare, hemtjänst, rehabilitering, vårdcentral och andra relevanta aktörer.

Vem kan få Trygg hemgång

Trygg hemgång är en bistånds­bedömd insats och erbjuds under en begränsad tid i upp till max två veckor. Vill du ha insatsen vänder du dig till din biståndshandläggare som utreder och gör en bedömning utifrån dina behov, om du behöver hjälp i hemmet av Trygg hemgång. 

Uppdaterad 6 november 2020

Var informationen till din hjälp?