Trygghetslarm

Så här fungerar trygghetslarmet

Trygghetslarm är en tjänst som ökar tryggheten i ditt hem då du kan kalla på hjälp om du hamnar i en akut situation. Trygghetslarmet består av en larmdosa med högtalartelefon som kopplas in i din bostad och fungerar tillsammans med en larmknapp. Det är kommunens larmgrupp och nattpatrull som i första hand hjälper dig när du larmar.

Du larmar genom att trycka på larmknappen. Larmet går till en larmcentral som är bemannad dygnet runt. När larmcentralen svarar beskriver du vad du behöver ha hjälp med. Om larmcentralens personal inte hör vad du säger eller om du inte har möjlighet att muntligen beskriva vad du behöver ha hjälp med kommer larmgruppen hem till dig för att se hur du mår. Larmcentralen kan också försöka att kontakta dig via telefon om de inte uppfattar vad du säger via larmdosan. Om larmet aktiveras av misstag så talar du bara om det när larmcentralens personal ringer upp.

Larmet är endast avsett för mer akuta händelser och inte för att hantera enklare ärenden. Larmgruppen utför inte hälso- och sjukvårdsuppgifter. Behöver du sjukvårdsupplysning ringer du Vårdguiden på telefonnummer 1177. Vid akuta situationer ringer du 112 i första hand.


Avgift

Trygghetslarmet är digitalt och har ett eget specifikt abonnemang som inte medför någon extra kostnad för dig utöver den fasta månadsavgiften. Du behöver därför inte ha fast telefoni i bostaden då trygghetstelefonen går via mobilnätet.

Du betalar en fast månadsavgift för trygghetslarmet. Beloppet regleras enligt kommunens taxa och finns på huddinge.se eller uppges i kontakt med biståndshandläggaren.


Så här ansöker du om trygghetslarm

Vill du ansöka om trygghetslarm ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300 00 som sedan hänvisar dig till rätt biståndshandläggare.


Installation och nyckelhantering

När du blir beviljad ett trygghetslarm kommer Huddinge kommuns larminstallatör att kontakta dig för att komma överens om när trygghetslarmet ska installeras hemma hos dig. I samband med installationen blir du också visad hur trygghetslarmet fungerar.

Trygghetslarmet består av en larmdosa med högtalartelefon som kopplas i eluttaget och en larmknapp som du kan sätta på armen eller hänga runt halsen. Larmknappen är vattentålig och du behöver därför inte ta av den när du duschar.

För att få trygghetslarmet installerat behöver du lämna nycklar till samtliga lås på din ytterdörr samt eventuellt nyckel eller bricka till din lägenhetsport. Du lämnar nycklarna till larminstallatören i samband med att trygghetslarmet installeras. När du ger nycklarna till installatören får du ett kvitto på att nycklarna lämnats in.


Om du vill lämna tillbaka trygghetslarmet

Ta kontakt med din biståndshandläggare och meddela att du inte längre vill ha larmet. Din biståndshandläggare meddelar sedan larmgruppen att larmet ska avslutas. Larmgruppen kommer då att kontakta dig och ni kommer överens om en dag och tid då trygghetslarmet ska återlämnas.

När ni kommit överens om dag och tid återlämnar du trygghetslarmet till den hemtjänstlokal som ni kommit överens om. Huddinge kommun har flera hemtjänstlokaler som ligger geografiskt utspridda i Huddinge. Om du har svårigheter att återlämna trygghetslarmet på egen hand kan larmgruppen boka en dag då de hämtar trygghetslarmet hemma hos dig. Du behöver då vara tillgänglig mellan 09.00-16.00, då larmgruppens personal i första hand hanterar inkommande larm. I samband med att du återlämnar ditt trygghetslarm återlämnas även de nycklar som du tidigare lämnat till larmgruppen.

Trygghetslarmet ska återlämnas inom två månader efter avslut. Om trygghetslarmet inte återlämnas inom denna tidsperiod skickas en faktura som motsvarar trygghetslarmets värde och dina nycklar makuleras.

Du ska lämna tillbaka trygghetslarmets alla tre delar: larmdosa, larmknapp samt nätadapter. Om någon del saknas blir du ersättningsskyldig enligt gällande taxa som motsvarar värdet för trygghetslarmet.

Du betalar månadsavgiften för trygghetslarmet tills du återlämnat ditt trygghetslarm till larmgruppen.


Kontaktuppgifter

Larmgruppens grupptelefon

Nummer till telefonsvarare: 08-535 386 19

Lämna namn och telefonnummer samt vad ärendet gäller så ringer vi tillbaka till dig.

E-post: SAFlarmgrupphemtjanst@huddinge.se

Uppdaterad 29 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?