Seniorvolontär

Som seniorvolontär går du hem till en senior som kan bo på ett vård- och omsorgsboende eller i eget boende. Vanligast är att ni träffas en gång i veckan. Vilka aktiviteter ni gör beror helt och hållet på vad senioren vill och kan. Några vanliga aktiviteter är att promenera, fika eller spela spel.

Som volontär kan du också hålla i en gruppaktivitet på ett vård- och omsorgsboende eller på en seniorträff.

Uppdraget som seniorvolontär är frivilligt och du ska fyllt 18 år. 

Utbildning innan du börjar

Innan du påbörjar ditt uppdrag som seniorvolontär får du bland annat lära dig vad en sekretessförbindelse innebär, vad socialtjänstlagen styr och information om socialförvaltningens värdegrund.

Vi erbjuder också utbildningar och föreläsningar om demens för att skapa trygghet i kontakten med personer som har en demenssjukdom och deras anhöriga.

Uppdaterad 1 april 2021

Var informationen till din hjälp?