Korttidsplats och växelvård

I Huddinge kommun finns det korttidsboende och växelvård för äldre som tillfälligt behöver heldygnsomsorg.

Korttidsvård

Korttidsvård betyder att man vistas på ett äldreboende under en kortare period. Korttidsvård kan beviljas för att avlasta någon som vårdar en närstående i bostaden eller för att utreda framtida boende efter en sjukhusvistelse.

Växelvård

Växelvård innebär att man bor i eget hem, men regelbundet bor på korttidsboende under en period. Växelvård är ett stöd för anhöriga för att de ska orka med att hjälpa, stödja och vårda äldre närstående.

Så gör du för att ansöka

För att få korttidsplats eller växelvård krävs ett biståndsbeslut från kommunen. Då ska du kontakta kommunens biståndshandläggare, det gör du lättast genom att ringa servicecenter så kopplar de dig rätt.

Kontakta oss

Huddinge servicecenter
Sjödalstorget 13
141 85 Huddinge

Öppettider

Öppettider telefon
Måndag-onsdag kl 8.00–17.00
Torsdag 10.00–18.30
Fredag kl 8.00–15.00

Öppettider besök
Huddinge centrum
Sjödalstorget 13 
Måndag-onsdag kl 10.00–17.00
Torsdag kl 10.00–18.30
Fredag kl 10.00–15.00

Skogås
Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9 
Måndagar och onsdagar kl 13.30–17.00 

Vårby gård
Familjecentralen i centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14
Tisdagar kl 9.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00

Telefon: 08-535 300 00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Uppdaterad 7 september 2017

Var informationen till din hjälp?