Korttidsplats och växelvård

Korttidsplats och växelvård är tillfälliga boenden för dig som är äldre och bor hemma men tillfälligt behöver heldygnsomsorg.

Korttidsvård

Korttidsvård betyder att du bor på ett äldreboende under en kortare period.

Du kan få korttidsvård för att någon som vårdar dig i bostaden ska få avlastning. Du kan också få korttidsvård i väntan på utredning om ditt framtida boende efter en sjukhusvistelse. 

Växelvård

Växelvård betyder att du omväxlande bor hemma och på ett korttidsboende.

Du kan få växelvård för att anhöriga som vårdar dig i hemmet ska orka hjälpa, stödja och vårda dig. 

 

Huddinge servicecenter

Öppettider

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
  • Fredag kl 08.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
  • Fredag: kl 10.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 18 januari 2023

Var informationen till din hjälp?