Rehabilitering

Rehabilitering på äldreboende

När du flyttar in på ett äldreboende får du träffa en sjukgymnast eller arbetsterapeut som har till uppgift att stödja och stärka dig i din vardag utifrån dina förutsättningar. Om det behövs skriver vi en individuellt anpassad hälsoplan för dig. All rehabiliterande hjälp ingår i omsorgsavgiften.

Rehabpersonalen utbildar och handleder 

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns på kommunens särskilda boenden vardagar, flera gånger i veckan. Bland rehabpersonalen finns en dietist och en syn- och hörselinstruktör som kan kontaktas vid behov.

Rehabpersonalen utbildar och handleder omsorgspersonal på äldreboendena i bland annat vardagsrehabiliterande och hälsofrämjande synssätt, förflyttningsteknik och användning av hjälpmedel.

Exempel på rehabiliterande insatser

 • Bedömning av funktionsnivå och hälsotillstånd i samband med inflyttning.
 • Specifik individuell rehabilitering som till exempel efter ett benbrott. Träning och andra rehabiliterande insatser kan ske individuellt, i grupp eller i de dagliga aktiviteterna med stöd av omsorgspersonal.
 • Träning av vardagliga aktiviteter.
 • Utprovning av hjälpmedel.
 • Bedömning av boendemiljö och fallprevention.
 • Smärtlindring.
 • Individuell behandling och stöd vid tugg- och sväljsvårigheter eller vid behov av specialkost och allergier.

Rehabilitering i hemmet

Om du bor i eget boende och har varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du få rehabilitering för att du ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.

Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för rehabiliteringen för dig som bor i eget boende.

Rehabiliteringen kan ske på särskilda rehabiliteringsanläggningar, på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i ditt hem.

1177 Vårdguiden finns det mer information om rehabilitering. Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktören vänder sig till dig som har en syn- eller hörselnedsättning och bor i Huddinge kommun. Syn- och hörselinstruktören kan ge dig stöd som underlättar vardagen för dig och gör att du kan klara dig bättre på egen hand, i ditt hem och i samhället.

Både du som bor i eget hem och på äldreboende kan få besök av syn- och hörselinstruktören.

Syn- och hörselinstruktören gör hembesök och tjänsten kostar ingenting.

Några av saker du kan få hjälp med

 • Information, råd och stöd i syn- och hörselfrågor.
 • Hjälp och stöd i kontakter med syncentralen och hörselkliniken.
 • Information, skötsel och underhåll av syn- och hörhjälpmedel samt träning av dessa hemma hos dig.
 • Träna orientering i hemmet och närmiljön för dig som har en synnedsättning.

Kontakta oss

Leg. arbetsterapeut och leg. sjuksköterska kontaktas på respektive enhet.

Enhetschef:
Katherina Hallin
08-535 381 41
katherina.hallin@huddinge.se

Leg. dietist:
08-535 312 08

Syn- och hörselinstruktör:
08-535 371 12

Uppdaterad 6 juli 2017

Var informationen till din hjälp?