Rehabilitering

Rehabilitering på vård- och omsorgsboende

När du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende får du träffa en sjukgymnast eller arbetsterapeut som har till uppgift att stödja och stärka dig i din vardag utifrån dina förutsättningar. Om det behövs skriver vi en individuellt anpassad hälsoplan för dig. All rehabiliterande hjälp ingår i omsorgsavgiften.

Rehabpersonalen utbildar och handleder 

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns på kommunens särskilda boenden vardagar, flera gånger i veckan.

Rehabpersonalen utbildar och handleder omsorgspersonal på äldureboendena i bland annat vardagsrehabiliterande och hälsofrämjande synssätt, förflyttningsteknik och användning av hjälpmedel.

Exempel på rehabiliterande insatser

  • Bedömning av funktionsnivå och hälsotillstånd i samband med inflyttning.
  • Specifik individuell rehabilitering som till exempel efter ett benbrott. Träning och andra rehabiliterande insatser kan ske individuellt, i grupp eller i de dagliga aktiviteterna med stöd av omsorgspersonal.
  • Träning av vardagliga aktiviteter.
  • Utprovning av hjälpmedel.
  • Bedömning av boendemiljö och fallprevention.
  • Smärtlindring.
  • Individuell behandling och stöd vid tugg- och sväljsvårigheter eller vid behov av specialkost och allergier.

Rehabilitering i hemmet

Om du bor i eget boende och har varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du få rehabilitering för att du ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.

Det är Region Stockholm som ansvarar för rehabiliteringen för dig som bor i eget boende.

Rehabiliteringen kan ske på särskilda rehabiliteringsanläggningar, på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i ditt hem.

1177 Vårdguiden finns det mer information om rehabilitering. Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Kontakta oss

Leg. arbetsterapeut och leg. sjuksköterska kontaktas på respektive enhet.

Enhetschef:
Katherina Hallin
08-535 381 41
katherina.hallin@huddinge.se

Uppdaterad 9 april 2021

Var informationen till din hjälp?