Seniorträffar

Stängt på grund av smittrisk

Från och med måndag den 16 mars stänger vi alla våra seniorträffar med anledning av coronaviruset covid-19. Beslutet att stänga alla seniorträffar gäller tills vidare och införs för att minska risken för smitta.

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Läs mer på huddinge.se/corona

Våra seniorträffar är öppna för alla pensionärer men anhöriga, närstående och seniorvolontärer är också varmt välkomna att delta i aktiviteter och evenemang på seniorträffarna.

Här kan du träffa andra seniorer och vara med på olika aktiviteter med fokus på hälsa och välmående. Du behöver inte ansöka om att få komma hit och det kostar ingenting att besöka oss. 

Exempel på olika aktiviteter du kan delta i är bingo, kortspel, gymnastik, tv-spel, musikunderhållning och filmvisning. Fika serveras till självkostnadspris om inget annat anges.

 

Uppdaterad 30 mars 2020

Var informationen till din hjälp?