Uppsökande verksamhet

Många med långvarig psykisk ohälsa kan ha svårt att själva söka hjälp. Kommunens uppsökare arbetar med att informera, motivera och hjälpa dig med psykisk ohälsa så att du ska få det stöd du behöver.


Den uppsökande verksamheten vänder sig till dig från 18 år med långvarig psykisk ohälsa som kan behöva hjälp från samhället men inte själv har sökt det.

Uppsökarna kan bland annat ge dig information om stöd du kan få från socialtjänsten, sjukvården och andra organisationer. De kan även följa med dig vid besök hos dem. Målet är att du ska få det stöd du behöver.

Hör av dig till oss

Hör av dig till oss om du vill få hjälp eller har frågor. Även du som är orolig för en granne, vän eller anhörig eller som i din yrkesutövning mött någon med långvarig psykisk ohälsa som inte sökt hjälp är välkommen.

Uppdaterad 18 januari 2023

Var informationen till din hjälp?