Val av vård- och omsorgsboende

Kundvalet innebär att du som har beviljats vård- och omsorgsboende för äldre av kommunens biståndshandläggare själv kan välja vilket boende du vill bo på. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för dig som kund.

Du kan välja mellan kommunala och privata boenden och det finns vård- och omsorgsboenden i hela Stockholms län.

Är du i behov av plats på ett profilboende omfattas du inte av kundvalet.

Vi kontrollerar kvaliteten

I Huddinge kan företag som vill bli utförare ansöka om detta hos kommunen. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som kommunen har satt upp. På så sätt kan du vara säker på att den service och omvårdnad du får håller en hög kvalitet, oavsett vilken utförare du väljer.

Vad kostar det?

Det är det enskilda boendet som sätter hyran. Hyran ska vara skälig och du får reda på hyran i samband med erbjudande om lägenhet.

Mat- och omsorgsavgiften som du betalar till kommunen är densamma, oavsett vilket boende du väljer.

Vilka kan jag välja mellan?

Se och jämför alla vård- och omsorgsboenden.

Hur går valet till?

När du får beslut om att du beviljats vård- och omsorgsboende får du information om vilka boenden du kan välja mellan och därefter gör du ditt val. Om det är fullt på de boendena du väljer placeras du i kö. Du kan behöva flytta in på ett annat vård- och omsorgsboende i väntan på plats på det boende du önskar.

Måste jag välja?

I samband med att du får ett beslut ska du göra ett val till ett boende. Du kan ställa dig i kö i upp till tre boenden. Om du inte kan eller vill välja kommer du att få en plats på det boende som ligger närmast din nuvarande bostad. Om du skulle ångra dig och vill göra ett val kan du göra det när som helst genom att kontakta din biståndshandläggare.

Får jag byta?

Om du inte är nöjd med den boende du har valt ska du i första hand tala om det för utföraren, så att de kan bli bättre. Om du vill byta till en annan utförare kan du när som helst kontakta din biståndshandläggare och ställa dig i kö till ett annat boende. Du behöver inte berätta varför du vill byta.

Hur får jag mer information?

Om du behöver mer information om valet eller om de olika utförarna kan din biståndshandläggare svara på dina frågor. Din biståndshandläggare kan också hjälpa till om du vill ha informationen på ett annat språk.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Just nu kan vi endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 1 april 2021

Var informationen till din hjälp?