Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Kvalitetsdeklarationer för äldreomsorgen

Kvalitetsdeklaration för äldreboenden

Kvalitetsdeklarationen anger vad du har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och omsorg när du bor på ett äldreboende i Huddinge kommun.

Kvalitetsdeklaration för äldreboenden


Kvalitetsdeklaration för hemtjänsten

Kvalitetsdeklarationen anger vad du som hemtjänstkund i Huddinge kommun har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och omsorg. Deklarationen gäller alla hemtjänstutförare i Huddinge kommun.

Kvalitetsdeklaration för hemtjänsten


Kvalitetsdeklaration för dagverksamhet

Kvalitetsdeklarationen anger vad du som besökare på en dagverksamhet har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och aktiviteter. Deklarationen gäller alla dagverksamheter i Huddinge kommun.

Kvalitetsdeklaration för dagverksamhet


Kvalitetsdeklaration för äldreomsorgens öppna verksamheter

Kvalitetsdeklarationen anger vad du som besökare i den öppna verksamheten har rätt att förvänta dig i form av bemötande och aktiviteter. Deklarationen gäller social- och äldreomsorgsförvaltningens öppna verksamheter för seniorer.

Kvalitetsdeklaration för äldreomsorgens öppna verksamheter


Uppdaterad 6 juli 2017

Var informationen till din hjälp?