Kvalitetsdeklaration för hemtjänsten

Den här kvalitetsdeklarationen beskriver vad du som kund i Huddinge kommuns hemtjänst har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och omsorg.

 Kvalitetsdeklarationen anger vad du som hemtjänstkund i Huddinge kommun har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och omsorg. Deklarationen gäller alla hemtjänstutförare i Huddinge kommun.

Flera av hemtjänstutförarna har valt att skriva egna kvalitetsdeklarationer utöver den gemensamma. Du hittar dessa på varje utförares företagspresentation.

Det är lätt att nå hemtjänsten

Hemtjänsten svarar i telefonen när du ringer under kontorstid. Om du ringer utanför kontorstid återkommer de till dig snarast. Dessutom går det alltid bra att lämna meddelande på hemtjänstutförarens telefonsvarare som lyssnas av kontinuerligt av personal.

När du lämnar synpunkter eller klagomål på hemtjänsten får du en återkoppling från din hemtjänstutförare inom tre vardagar.

Du får ett gott bemötande

All personal arbetar utifrån äldreomsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet. Du får ett gott bemötande och personalen är lyhörd för dina behov och värderingar.

Personalen som kommer hem till dig respekterar att de arbetar i ditt hem.

Du får välja utförare

När du har beviljats hemtjänst kan du själv välja utförare. Du får information om alla de hemtjänstutförare som du kan välja bland. Är du inte nöjd efter ditt val har du möjlighet att byta och du får din nya utförare inom fem arbetsdagar.

Du får en kontaktansvarig

Du får en egen kontaktansvarig hos hemtjänsten inom sju dagar från det att dina insatser har påbörjats. Den kontaktansvarige har huvudansvaret för den hemtjänst du får och planerar insatserna tillsammans med dig. Är du inte nöjd har du rätt att byta kontaktansvarig.

Du får vara delaktig

Personalen planerar din hemtjänst tillsammans med dig och om du vill kan dina närstående också vara med. Du berättar hur och när du vill att din hjälp ska utföras så att hemtjänsten kan utforma insatserna efter dina behov och önskemål. Inom tre veckor från det att du har börjat få hemtjänst upprättar personalen tillsammans med dig en genomförandeplan som sedan följs upp minst en gång per år. När dina behov eller önskemål ändras uppdaterar ni tillsammans genomförandeplanen så att den stämmer överens med dina behov. Personalen som kommer hem till dig känner till innehållet i planen.

Personalen legitimerar sig

Hemtjänstpersonalen kan alltid legitimera sig och bär sin legitimation väl synlig så att du vet vem som är hemma hos dig.

Du får svar på ditt trygghetslarm omedelbart

När du som har trygghetslarm larmar oss besvarar vi ditt larm omedelbart och inom 30 minuter kommer hemtjänstpersonal hem till dig.

Du får information i god tid

Du får muntlig och skriftlig information från hemtjänsten. Du får i god tid information om nyheter eller förändringar. Senast samma morgon meddelar hemtjänsten om det har blivit en ändring av tiden för hemtjänstbesöket eller om det kommer annan personal än den ordinarie hem till dig.

Informationen du får från hemtjänsten ska vara lätt att förstå. Du kan be att få informationen på ditt eget språk eller som lättläst, punktskrift eller ljudbok.

Kunskap hos personalen

 Hemtjänstutförarna i Huddinge har kunnig personal som tillgodoser alla dina omsorgsbehov. All personal får kontinuerlig kompetensutveckling.

Uppdaterad 18 januari 2023

Var informationen till din hjälp?